Sociale Rechtvaardigheid centrale boodschap tijdens de 112de Internationale Arbeidsconferentie!

18/06/2024 - 15u

Op vrijdag 14 juni sloot de 112de sessie van de Internationale Arbeidsconferentie af, met een duidelijk engagement voor sociale rechtvaardigheid!

Tijdens de slotsessie werden de conclusies geadopteerd vanuit de verschillende commissies over (1) een normbepalende discussie over de bescherming tegen biologische gevaren, (2) een terugkerende discussie over de strategische doelstelling van fundamentele beginselen en rechten op het werk en (3) een algemene discussie over waardig werk en de zorgeconomie. Belangrijk is om hierbij op te merken dat de weg in 2024 gebaand is om tijdens de Internationale Arbeidsconferentie van 2025 een conventie en een aanbeveling aangaande “biologische gevaren in de werkomgeving” te laten goedkeuren!

Tijdens een interventie van federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne benadrukte hij dat België de analyse van Gilbert F. Houngbo (directeur-generaal van de ILO) deelde dat “Economische onzekerheid en ongelijkheid een teken zijn dat het sociale contract uiteenvalt en dat er dringend behoefte is aan actie op alle niveaus om de sociale cohesie te herstellen”. 

Op 13 juni ging de inaugurele bijeenkomst van de Global Coalitie voor Sociale Rechtvaardigheid door. Het bracht meer dan 1.200 vertegenwoordigers bijeen van coalitieleden, waaronder de ACLVB, om drie thematische dialogen te hebben rond de volgende thema’s:

  1. het opbouwen van de veerkracht van samenlevingen,
  2. het verbeteren van de samenhang tussen economisch en sociaal beleid en
  3. het bevorderen van de sociale dialoog voor gedeelde welvaart.

Dit jaar hield de ACLVB-delegatie ook een reeks van bilaterale meetings met vertegenwoordigers van de IAO Benelux bureau, de International Social Security Association (ISSA), en de ACTRAV Programma manager bij de International Training Centre (ITC).

Hiernaast hebben wij ook onze jaarlijkse ontmoeting met de vzw BIS-MSI partnerorganisaties georganiseerd om kennis uit te wisselen over de uitdagingen voor werknemers in hun verschillende landencontexten. Wij dragen ook de gelukwensen over aan de vertegenwoordigers van onze partnerorganisaties in Senegal en Zuid-Afrika met hun verkiezing tot de IAO Raad van Bestuur voor de komende 3 jaar! 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart