Sociale Top Benelux: ook de vakbonden hebben hun eisen klaar

12/02/2014 - 09u

Op 13 februari kwamen de regeringsleiders van België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg samen ter gelegenheid van een ‘sociale top’ van de Benelux. In lijn met de visie en de besluiten van het Europees Vakverbond (EVV), hebben de bonden uit de drie landen (LCGB, OGBL, FNV, CNV, MHP, ABVV, ACV en ACLVB) van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aandacht van de regeringsleiders te vestigen op enkele vakbondseisen als antwoord op een aantal verontrustende initiatieven die de Europese Commissie recent genomen heeft.
 

Strijd tegen sociale dumping

Voor de initiatiefnemers neemt de Europese commissie onvoldoende maatregelen in de strijd tegen sociale dumping. De vakbonden willen dat de regeringsleiders van de Benelux hun ervaring met arbeidsmobiliteit inzetten om Europa te overtuigen strengere maatregelen te nemen in de strijd tegen sociale dumping.

Het recente compromis van de EPSCO-Raad over de uitvoeringsrichtlijn rond detachering brengt onvoldoende vooruitgang in de strijd tegen sociale dumping. De vakbonden eisen de oprichting van een‘sociale Europol’ die bevoegd moet worden voor het vervolgen van detacheringsmisbruiken buiten de nationale grenzen van een lidstaat. Dit is een absolute vereiste om de oneerlijke concurrentie tussen gedetacheerde werknemers en werknemers van de betrokken lidstaten uit de wereld te kunnen helpen. Op de korte termijn is internationale handhaving noodzakelijk, maar op de lange termijn moet er een herziening van de richtlijn zelf plaatsvinden.

Het misbruiken van bestaande legale constructies en van flexibele arbeidsrelaties via onder andere werken met schijnzelfstandigen en internationale constructies, moet krachtig tegengegaan worden.
 

Voor sociale dialoog, tegen ‘REFIT’

Op 2 oktober 2013 publiceerde de Commissie de mededeling ‘Refit, Regulatory Fitness and Performance’ om de administratieve last bij bedrijven te verlichten. Als vakbond zijn we niet tegen een vereenvoudiging van de wetgeving, maar dit mag niet tot gevolg hebben dat de rechten van werknemers worden afgebouwd. Door ‘Refit‘ weigert de commissie bijvoorbeeld de akkoorden te ratificeren die de Europese sociale gesprekspartners sloten met betrekking tot de veiligheid en de gezondheid van de kappers (slachtoffers van beroepsgerelateerde kankers) en van de zeevissers, daar waar de sociale partners van de sector die wel geratificeerd hadden.

Dit is een frontale aanval op de Europese sociale dialoog. Wij vragen de regeringsleiders van de Benelux dan ook zich van dit initiatief te distantiëren en de Commissie te interpelleren over de sociale missies die het EG-verdrag haar toevertrouwde. Zoniet wordt de breuk tussen de burgers en de Europese instellingen nog groter.
 

A new path for Europe

De betrokken vakbonden hebben met de andere partners van het EVV een ambitieus investeringsprogramma geschreven: ‘A new path for Europe: ETUC plan for investment, sustainable growth and quality jobs’. Het programma voorziet in investeringen op lange termijn, met als doel een jaarlijkse investering van 2% van het Europees bbp gedurende 10 jaar.

Met deze gemeenschappelijke verklaring sporen wij de regeringsleiders aan om werk te maken van een daadkrachtige aanpak van sociale dumping, respect voor sociale dialoog en overleg, investeringen in de reële economie en kwaliteitsvolle banen, en een eerlijke en rechtvaardigere fiscaliteit.
 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart