banner-soins-proximite_0.jpg

Uitbreiding mantelzorgverlof vanaf 1 september 2021

02/09/2021 - 13u

Het mantelzorgverlof is een nieuw thematisch verlof sinds september 2020, naast ouderschapsverlof, verlof medische bijstand en palliatief verlof.

De werknemer die erkend mantelzorger is, krijgt de mogelijkheid om zijn arbeidsprestaties tijdelijk stop te zetten of te verminderen om een persoon die langdurig ziek is of beperkt is, te verzorgen. De aangeboden hulp kan vele vormen aannemen, zoals maaltijden bereiden en helpen bij het eten, bijstand geven bij verplaatsingen, enz. Per hulpbehoevende kon hij dit echter slechts voor 1 maand voltijds opnemen of 2 maanden deeltijds.

Vanaf 1 september 2021 heeft de werknemer het recht om voor 1 hulpbehoevende een langere periode mantelzorgverlof aan te vragen: 3 maanden voltijds of 6 maanden deeltijds! Het maximum blijft wel behouden op 12 maanden deeltijds of 6 maanden voltijds verspreid over de volledige loopbaan.
 
De ACLVB bevestigt dat de uitbreiding van de periode per hulpbehoevende noodzakelijk was voor heel wat mantelzorgers die vaak gedurende verschillende maanden of jaren instaan voor dezelfde hulpbehoevende.​
 

Vragen over jouw rechten? Neem gerust contact op!

Contacteer je lokale ACLVB-kantoor.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart