Vakbonden in Burundi plaatsen de rechtvaardige transitie inzake het klimaat bovenaan de agenda!

20/05/2019 - 09u

Cycloon Idai heeft ons er bitter aan herinnerd dat het Zuiden sneller en harder wordt getroffen door klimaatverandering.

Het mag dan ook niet verbazen dat nu de wereldwijde vakbeweging zich opmaakt voor een rechtvaardige transitie, vooral vakbonden in het Zuiden zich bewust lijken te zijn van de klimaatverandering en haar verwoestende gevolgen op het levensonderhoud van de werknemers. Hun actieplan weerspiegelt de verschuiving van de klassieke aandacht voor veiligheid en gezondheid van werknemers op het werk en in de werkomgeving naar ruimere bezorgdheid over de gevolgen van de klimaatverandering en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor werknemers, zoals de vermindering van de arbeidsproductiviteit en de werkgelegenheid, inkomensverliezen of de milieuafhankelijkheid van economische activiteiten.

In oktober 2018 kwamen de twee Burundese vakbonden COSYBU en CSB met steun van ACLVB en BIS in het kader van het partnerschapsprogramma 2017-2021 overeen een gezamenlijke milieustrategie uit te stippelen, die begin 2019 werd goedgekeurd. Burundi is een zeer landelijke samenleving, waar 90 % van de arbeidskracht zich situeert in de informele economie.

De overgrote meerderheid is onmiskenbaar afhankelijk van ecosysteemdiensten – denk niet alleen aan landbouwers, maar ook aan steenbakkerijen en andere bouwbedrijven, timmerwerk, houtskoolverbranding, voedselproductie…

Het unieke aan deze strategie ligt niet alleen in het feit dat het van bij het begin een intersyndicale samenwerking was, maar ook in de veelzijdige inhoud ervan. Ze integreert het reeds bestaande beleid inzake gezondheid en veiligheid, meer bepaald inzake vervuilende stoffen, zet een reeks bewustmakings- en lobbyactiviteiten op en voorziet in opleidingsmaatregelen voor de leden. Tegelijkertijd integreert deze strategie elementen van de recentste Aanbeveling van de IAO: Waardig Werk voor Vrede en Veerkracht (R205, 2017).

Bovendien zijn zowel COSYBU als CSB van plan hun statuten op het volgende congres aan te passen om henzelf het uitdrukkelijk mandaat te geven om de uitdagingen op milieugebied aan te gaan en hun activiteiten op dit gebied uit te breiden. Concreet hebben de vakbonden besloten om hun positie in de bestuursorganen van het (zij het kwetsbare) Burundese stelsel van sociale bescherming te gebruiken om te zoeken naar manieren om het open te stellen voor degenen die inkomensverlies lijden tengevolge van de klimaatverandering of van de aanpassing aan de klimaatverandering.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart