Verlenging soepele coronawerkloosheid tot 30 juni 2021

25/03/2021 - 16u

De federale regering heeft beslist om een aantal steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis te verlengen tot eind juni 2021. Het gaat onder meer om het vereenvoudigde stelsel van tijdelijke werkloosheid voor werknemers die vanwege de coronacrisis zonder werk zitten.

Dit bijzondere stelsel zou normaal aflopen op 31 maart, maar werd nu voor alle sectoren verlengd tot 30 juni. Ook de bestaande mogelijkheden om als werknemer tijdelijke werkloosheid aan te vragen voor de zorg van een kind (sluiting school, crèche, quarantaine, …) blijven behouden tot en met 30 juni. Er is eveneens verlenging voor de soepele toegang tot het kunstenaarsstatuut.

De uitkering tijdelijke werkloosheid blijft berekend op 70% i.p.v. 65% van het begrensd loon, alsook de bijkomende toeslag van 5,63 euro bruto per dag wordt aangehouden. De bedrijfsvoorheffing op de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen blijft verlaagd. Er wordt dus nog steeds een percentage van 15% ingehouden.

Daarnaast worden ook de bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en de neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen gehandhaafd.

Tot slot kunnen tijdelijk werklozen met behoud van 75% van hun uitkering blijven werken in de land- en tuinbouw, in de zorgsector en in het onderwijs. Ook de cumulatiemogelijkheid inzake pensioen en tijdelijke werkloosheid wordt tot eind juni verlengd.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart