Vervanging van eco- en maaltijdcheques door nettoloon? Winst voor werkgevers, verlies voor werknemers !

03/11/2016 - 15u

Er lijkt momenteel een coalitievorming in de maak om de elektronische maaltijdcheques en de ecocheques te vervangen door een systeem met een equivalent nettobedrag op het loonbriefje. Open VLD rakelt vandaag in de pers opnieuw dit voorstel op. Enige tijd geleden sprak ook CD&V hierover en NV-A lijkt niet afkerig te staan. De Liberale Vakbond ACLVB vindt dat dergelijke beslissing niet zomaar kan genomen worden zonder opnieuw een grondig overleg binnen de Nationale Arbeidsraad. De werkgevers zien hun overheadkosten dalen die ze moeten betalen aan de uitgiftebedrijven, terwijl werknemers en sociaal verzekerden ‘op hun honger blijven zitten’.

In het verleden benadrukte de Nationale Arbeidsraad met een gemeenschappelijk brief van alle sociale partners aan de toenmalig eerste minister dat dit dossier wezenlijk onderdeel uitmaakt van het sociaal overleg en dat maaltijdcheques geen loon zijn.  ACLVB wil er blijven op wijzen dat de vervanging van maaltijdcheques en andere extralegale voordelen door een netto-lijn op de loonbrief geen goed idee is omdat dit op verschillende vlakken een enorme impact dreigt te hebben.

De omzetting van het bedrag van de maaltijdcheques en andere extralegale voordelen in bijkomend nettoloon is een open uitnodiging  om in de toekomst alleen nog maar dit netto-gedeelte te verhogen. Wat de nu al sterk geteisterde financiering van de sociale zekerheid (pensioen, gezondheidszorg, werkloosheidsuitkeringen,…) in gevaar brengt. Het zal ook een negatieve invloed hebben op de hoogte van de uitkering in geval van ziekte, werkloosheid of pensioen want die uitkeringen worden berekend op het brutoloon.

Maaltijdcheques moeten vandaag besteed worden in arbeidsintensieve sectoren als de voedingshandel en de horeca. 
Als deze cheques verdwijnen, is de kans reëel dat dit een negatief effect zou hebben op de werkgelegenheid.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart