Vooruitgang door collectieve onderhandelingen

30/04/2021 - 11u

5de Conferentie van UNI Europa

De 5de conferentie van UNI Europa voor vakbonden uit de dienstensector - oorspronkelijk gepland voor het voorjaar van 2020 in Brussel, maar uitgesteld door de coronacrisis - vond online plaats van 27 tot 29 april 2021. UNI Europa vertegenwoordigt liefst 272 vakbondsorganisaties uit 50 verschillende landen.

Het was dus virtueel dat vakbonden uit de dienstensector van over het hele Europese continent drie dagen lang bijeenkwamen onder het motto "Vooruitgang door collectieve onderhandelingen" (Forward through collective bargaining). Meer dan 900 afgevaardigden debatteerden over de wil van vakbondsorganisaties om de collectieve onderhandelingspositie te versterken, met name op sectoraal niveau; daarbij bepaalden ze hun gemeenschappelijke prioriteiten voor de komende vier jaar. 

Gert Van Hees, hoofd van de dienst Sectoren bij ACLVB, sprak op de openingsceremonie: "De voorbije tien jaar werden de collectieve onderhandelingen politiek ondermijnd, van hun inhoud ontdaan, omzeild, gebagatelliseerd en zelfs buitenspel gezet, ook in ons land, door rechtse regeringen, die met hun ultraliberaal wereldbeeld als doorgeefluik voor de bazen hebben gefungeerd. De oorzaken en gevolgen zijn in heel Europa dezelfde. Een steeds breder wordende kloof tussen rijk en arm, en systemen die de kloof enkel groter maken. Werknemers verdienen betere voorwaarden in Europa en elders! De Europese werknemer heeft recht op meer bescherming, een fatsoenlijker loon en een betere sociale dialoog. We moeten vooruitgang boeken door middel van collectieve onderhandelingen. Dit congres dient ons in staat te stellen weer offensief te worden."

Alle aanwezige vakbonden waren ervan overtuigd dat waar collectief wordt onderhandeld, zowel de economie als de samenleving veerkrachtiger en rechtvaardiger zijn. Ze zijn meer bestand tegen de crisis en zorgen voor betere arbeidsomstandigheden.

De syndicalisatiegraad verhogen, wegen op het Europees beleid en een coördinatie van de vakbondsactie binnen multinationals zullen de komende jaren drie belangrijke pijlers zijn om de collectieve onderhandelingen te versterken. Met de nasleep van de coronacrisis en de toenemende digitalisering staan de vakbonden de komende jaren voor belangrijke uitdagingen. UNI Europa zal aan hun zijde staan.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart