Zonale overlegplatformen : ACLVB bereidt nationale comité van 13 juli voor

05/07/2016 - 15u

De ACLVB haalde tijdens haar nationaal comité van 25 mei jongstleden hard uit naar de asociale maatregelen van de regering Michel I. Onaanvaardbaar is eveneens het plan Peeters met de annualisering van de arbeidstijd. Een nationale staking op 24 juni werd evenwel niet aanvaard omwille van de slechte timing. Het nationaal comité oordeelde dat een betere optie bestaat uit het bundelen van de krachten. Momenteel, en dit nog tot het nationaal comité van 13 juli, roept de ACLVB zonale overlegplatformen bijeen om de meest actuele informatie over het plan Peeters voor te leggen.

De Liberale Vakbond wil dat de regering haar plannen bijstuurt:

Begrotingscontrole 2016 – 1.6 miljard euro tekort wordt grotendeels opnieuw bij werknemers en sociaal verzekerden gelegd !

  • 569 miljoen euro meer fiscale inkomsten: waarvan een schamele karaattaks (50 miljoen) en bestrijding belastingontwijking (65 miljoen)
  • 454 miljoen euro minder uitgaven door besparingen op sociale uitgaven: invaliditeitsuitkeringen (122,5 miljoen), gezondheidszorgen (169,5 miljoen), minder gunstige berekeningen voor werkloosheidsuitkering, toelaatbaarheid bewijzen voor recht op tijdelijke werkloosheid en extra controle op toegangsvoorwaarden landingsbaan of tijdskrediet (o.a. het zorgmotief)

Plan Peeters: Eerder wendbaar dan wel werkbaar werk !

  • Referteperiode en interne grens: 1 jaar vanaf 1/1/2017; minimale interne grens: 143 u., tenzij anders sectoraal bepaald; 9 u./dag- 45 u./week
  • Bijkomend krediet van 100 overuren: 11 u. dag/ 50 u. week; sectoraal te verhogen tot 360 u.
     

De ACLVB blijft niet stil zitten en bereidt zich voor op het najaar !
Wij willen tekst, uitleg en daden van deze regering !

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart