Werk je in de vezelcement sector? Dan krijg je een syndicale premie.

08/03/2016 - 16u

Je werkt in het PC 106.03 als er op je loonbrief of op je individuele rekening PC 106.03 of paritair (sub)comité 106.03 staat. Het PC 106.03 bevat alle vezelcementbedrijven.
 

Hoeveel bedraagt mijn syndicale premie?

  • volledig jaar (2015) voltijds gewerkt en voltijdse bijdragen betaald: € 135,
  • volledig jaar (2015) bijdragen betaald maar je bent bruggepensioneerd, ziek na 365 dagen of in vervroegd pensioen: € 89,24,
  • geen volledig jaar (2015) gewerkt en geen voltijdse bijdragen betaald: € 11,25 per maand dat je gewerkt en bijdragen betaald hebt, Je moet minstens 2 maanden gewerkt hebben.
  • geen volledig jaar (2015) bijdragen betaald omdat je bruggepensioneerd, ziek na 365 dagen of in vervroegd pensioen bent: € 7,44 per maand dat je bijdragen betaald hebt.
     

Wat moet je doen om je premie te krijgen?

Je werkgever bezorgt je een attest dat je aan je ACLVB-secretariaat kan afgeven. Vergeet niet je lidnummer en je rekeningnummer op het attest te vermelden. Daarna schrijven wij deze premie over op jouw rekening.
 

Wat is eigenlijk een syndicale premie?

Je krijgt een syndicale premie als je lid bent van de vakbond. Op die manier krijg je een stuk van je lidgeld terug. Na verrekening van je syndicale premie, betaal je dus als voltijdse werknemer maar € 4,6 lidgeld per maand.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart