De toekomst van de werknemers in de energiesector waarborgen!

12/03/2019 - 15u

In navolging van de vergadering van ons sectoraal orgaan PC 326 op vrijdag 8 maart 2019, zal de ACLVB een sectorale stakingaanzegging indienen. Hieronder vindt u de verschillende punten die deze beslissing rechtvaardigen.

De ACLVB eist:

  • Opleidingsplannen voor alle werknemers in de sector, met het oog op de veranderingen in de beroepen die verband houden met de digitalisering. Werknemers moeten worden opgeleid om hun job te behouden en een Proximus-werkgeversoplossing te vermijden!
  • Naleving van collectieve overeenkomsten! anciënniteitsverlof voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden, waar sommige werkgevers hebben besloten om deze te proratiseren conform de arbeidstijd, terwijl dit in de cao niet was overeengekomen.
  • Stabiliteit van de werkgelegenheid in de sector!  Sommige bedrijven in de sector houden zich niet aan afspraken uit het verleden en ontslaan werknemers.
  • STOP aan outsourcing! ACLVB is van mening dat bedrijven te veel gebruik maken van derden en alleen voor financiële doeleinden, terwijl er interne oplossingen bestaan.
  • Een geactualiseerde cao mobiliteit! Een jaar geleden is hierover een werkgroep opgericht, die tot op heden geen vervolg heeft gekregen. Het doel was onder meer het reizen naar het buitenland (ook reistijd), werken op zee en het herzien van bepaalde bestaande cao-bepalingen. Vaststelling vandaag: directe negatieve gevolgen voor de betrokken werknemers!
  • Een echte verbintenis in het kader van cao 104! Deze collectieve overeenkomst, die voorziet in specifieke maatregelen voor personen ouder dan 45 jaar, blijft een lege doos ondanks de vele aanbevelingen van de vakbonden.
  • Oplossingen voor het Elgabel plan! De pensioenregeling voor de oude arbeidsvoorwaarden, die al maandenlang wordt besproken, zonder succes.
     

Desalniettemin hoopt de ACLVB dat de dialoog het mogelijk maakt de problemen op te lossen door middel van een strikte en realistische agenda, zodat we geen actie hoeven te ondernemen, maar we bereiden ons voor om de toekomst van de werknemers in de energiesector te waarborgen !

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart