PC 326 : De Sociale Programmatie 2019-2020 is goedgekeurd

14/01/2020 - 09u

Hieronder vinden jullie een overzicht van het sectoraal akkoord 2019-2020 voor de gas en elektriciteit

 • Verhoging van alle lonen (reële en baremalonen) met 1,1% vanaf 1/1/2019 (retroactief)
 • Verhoging fietsvergoeding tot 0,24eur/km ;
 • Mogelijkheid aan alle gepensioneerden om zich individueel aan te sluiten aan de hospitalisatieverzekering Ethias 8M9 ;
 • Verbetering van het tijdskrediet :
  • Motief Opleiding : uitbreiding naar 36 maanden voor onbepaalde duur.
  • Motief Zorg :
   • kind < 8 ans :
    • halftijds: 51 maanden voor onbepaalde duur
    • 1/5 : 51 maanden
 • Palliatieve zorgen: maximale uitbreiding ongeacht de vorm (51 maanden)
 • Zorg voor een zwaar ziek gezinslid: maximale uitbreiding ongeacht de vorm (51 maanden)
 • Thematische verlof: ouderschapsverlof 1/10e  en de flexibiliteit van de thematische verloven: de werkgever engageert zich om op constructieve wijze alle aanvragen van de werknemers te onderzoeken rekening houdend met de arbeidsorganisatie 
 • Opleiding:
  • Individueel recht op opleiding ten belope van 2 dagen per jaar
  • Pro rata van het arbeidsregime
  • Formele en informele opleiding
  • Opleiding nodig voor de uitoefening van de functie of nuttig in het kader van de ontwikkeling van de loopbaan binnen de onderneming
  • Behoud van de sectorale verplichting van 5 dagen gemiddeld per jaar
 • Syndicale premie: 145 euro voor 2019-2020
 • Werkgroep Verplaatsingen en Rechthebbenden met een strikte kalender.
 • Zondagswacht NAV: De sociale partners verbinden er zich toe een advies te vragen aan de FOD Werk met betrekking tot de manier waarop de periode, waarbinnen de verhoogde recuperatie-uren toegekend naar aanleiding van prestaties op zondag door de NAV in wacht en permanentie gerecupereerd kunnen worden, verlengd kan worden tot één maand.
 • Een verhoging van 5% (op de patronale bijdragen) in Enerbel vanaf 2021 (ipv 01/2022)
 • afschaffing van de wachttijd voor hospitalisatieverzekering

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download het pamflet

 
 
 
 
Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart