Comé en Bien-être-des-Salariés

Op deze pagina:

  2 Vormingscentra, elk voor een specifieke taalgroep, omkaderen nieuw verkozen afgevaardigden en reiken vormingsopportuniteiten aan verschillende doelgroepen binnen de organisatie.

  Op welke specifieke doelgroepen focussen de vormingscentra?

  In ons aanbod onderscheiden we vier klassieke doelgroepen: de afgevaardigden, de militanten, het brede publiek en de senioren. We geven syndicale opleiding (thema's gelinkt aan de situatie op de werkvloer) maar gaan ook ruimer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een opleiding rond fiscaliteit of computercursussen. De deelnemersgroepen zijn meestal heterogeen samengesteld: zowel wat betreft het werknemersstatuut als wat betreft de sector waarin de deelnemers tewerkgesteld zijn. Daarnaast richten we ons sinds kort op specifieke doelgroepen zoals werknemers uit een bepaald bedrijf, een specifieke sector of tot een specifiek publiek: de vorming voor kaderleden moet in dat laatste luik gezien worden.

  Wie kan vorming volgen?

  Wij hebben een open aanbod. Dat betekent dat iedereen bij ons vorming kan volgen. De keuze is groot; goed kiezen is de boodschap!

  Hoe worden onderwerpen bepaald? Kan men onderwerpen aanreiken?

  Het jaarprogramma wordt vastgesteld door het team van educatieve medewerkers en een groep 'vaste' lesgevers. Uiteraard nemen we ook steeds de actualiteit mee en de expertise van een aantal externe lesgevers, die perfect weten wat in hun domein “trending” is. Ook cursisten kunnen thema's aanreiken: op elk evaluatieformulier vragen we naar suggesties. De cursusbegeleiders staan ook steeds open om de interesses van de deelnemers te noteren. Een rechtstreeks telefoontje of een mailtje naar de vormingsdienst kan ook, dan wordt bekeken in welke mate we op voorstellen kunnen ingaan.

  Vormingen onder syndicaal verlof, wat is dat juist?

  Als afgevaardigde in de ondernemingsorganen of als syndicale delegee kan je gebruik maken van syndicaal verlof. Dat verlof hangt dus af van je mandaat. Hoeveel dagen syndicaal verlof je hebt, hangt af van de sector waarin je werkt. Je moet daarvoor de sector-CAO of de bedrijfsafspraken raadplegen. Als je vorming volgt onder syndicaal verlof, lijd je geen loonverlies. Afhankelijk van de sectorale regeling, wordt je loon betaald door de werkgever, een sectorfonds of de vakbond.

  Waar ligt het verschil met Betaald Educatief Verlof?

  Betaald Educatief Verlof (BEV) is een individueel recht voor elke werknemer, tenminste als je aan de voorwaarden voldoet. Dat houdt grosso modo in dat je minstens 4/5 moet werken om een syndicale opleiding onder BEV te mogen volgen. Het loonplafond bedraagt momenteel 2760€ bruto/maand. Je werkgever betaalt jouw loon (desgevallend geplafonneerd) door en kan het bedrag achteraf van de overheid recupereren. Per schooljaar heb je recht op een maximum aantal uren. Indien je voltijds werkt mag voor syndicale opleidingen jaarlijks maximum 80u BEV opnemen. Je kan de uren BEV opnemen om naar de cursus te gaan of je kan achteraf de gevolgde uren recupereren.

  Vormingen in vrije tijd (zaterdag)

  De opleidingen kunnen ook in de vrije tijd gevolgd worden. Dat geldt niet alleen voor de cursussen die in het weekend doorgaan. Dat kan ook in de week gebeuren indien je bijvoorbeeld geen recht (meer) hebt op syndicaal of betaald educatief verlof of indien je niet aan je werkgever wil zeggen dat je een syndicale opleiding volgt.

  Vormingen voor kaderleden

  Sinds twee jaar bieden we een specifieke vorming voor kaderleden aan. We richten ons op het aanscherpen van de communicatieve vaardigheden. Nieuwe thema's komen er zeker aan, alle suggesties zijn welkom!

  Wie geeft vorming?

  De vormingen worden gegeven door de educatieve medewerkers van Comé. Daarnaast zijn de lesgevers vaak medewerkers van ACLVB. Dan denken we voornamelijk aan de studiediensten, de bestendig secretarissen, de nationaal  sectoraal verantwoordelijken, de dienst bedrijfsondersteuning, de juridische dienst,..  Als we de kennis niet in huis hebben, doen we beroep op freelancers.

  Wat zijn volgens u de uitdagingen van de nabije toekomst en die van kaderleden in het bijzonder?

  In Vlaanderen wordt momenteel gewerkt aan een nieuw vormings- en opleidingsbeleid. We wachten dit met spanning af. Verder staan de sociale verkiezingen voor de deur.. dat wordt een uitdaging van formaat, te meer omdat het imago van de vakbond(en) vandaag de dag niet zo positief is. Velen denken dat vakbonden vooral staken en minder nodig zijn dan vroeger. De verschillende media spelen daar sterk op in. Nochtans doet ACLVB veel meer en streven wij steeds naar een constructief overleg met de werkgever en in het sociaal overleg. Vandaar het belang van onze communicatielessen. Zeker voor kaderleden is dat belangrijk. Voor hen is het op bedrijfsvlak vaak nog moeilijker om hun syndicale stem te laten horen.

  Hoe worden nieuw verkozen afgevaardigden gevormd?

  Nieuw verkozen afgevaardigden kunnen in 2016-2017 inschrijven voor een vorming OR-SD of een vorming CPBW-SD. Dat kan in een residentiële formule in het Europahoptel te Gent of dat kan in een niet-residentiële formule in je eigen provincie. Er worden aparte vormingsmomenten voorzien voor hen, die voor de eerste keer verkozen zijn.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart