Degressiviteit van de werkloosheidsuitkering

Op deze pagina:

  De hervormde regeling omtrent werkloosheidsuitkeringen, die van kracht is sinds november 2012, geldt alleen voor volledig werklozen. Zij is niet van toepassing op :

  • werklozen met een bedrijfstoeslag ("bruggepensioneerden")
  • schoolverlaters met inschakelingsuitkeringen (de vroegere "wachtuitkeringen")
  • tijdelijk werklozen

  Bovendien blijven ook een aantal volledig werklozen buiten schot :

  • werklozen die 20 jaar of meer gewerkt hebben als loontrekkende
  • werklozen die minstens 33% blijvend arbeidsongeschikt zijn
  • werklozen van 55 jaar of ouder
  • werklozen die ook nu de minimumuitkering ontvangen
    

  Eerste jaar werkloosheid

  Wanneer je werkloos wordt vanaf januari 2013 zal je de eerste 3 maanden van de werkloosheid een iets hogere uitkering krijgen : namelijk 65% van het (begrensde) brutoloon. Vervolgens ontvang je 3 maanden aan 60 % en nog eens 6 maanden aan 60% maar rekening houdend met een lagere grens.
   

  Na 1 jaar werkloosheid start voor alle gezinscategorie├źn een 2de werkloosheidsperiode die minstens 2 maanden duurt

  Aan die vaste periode van 2 maanden worden 2 maanden per gewerkt jaar toegevoegd. In totaal kan de 2de werkloosheidsperiode maximaal 36 maanden duren. Na maximum 12 maanden in de 2de periode start de afdaling richting de minimale uitkering : elke 6 maanden zal de uitkering afnemen.

  Na maximaal 4 jaar werkloosheid krijgt een werkloze nog slechts een minimale uitkering waarvan het bedrag niet veel hoger ligt dan het leefloon. In de huidige regeling is deze minimumuitkering enkel voorzien voor samenwonende werklozen, vanaf november 2012 wordt de minimale uitkering ook ingevoerd voor gezinshoofden en alleenstaanden.

  Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen voorzien : de uitkering van werklozen die 55 jaar worden of 20 jaar hebben gewerkt of 33% blijvend arbeidsongeschikt zijn, zal niet verder verminderen.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart