PC 317 (Bewaking) : Deze verbeteringen vragen wij voor jou!

30/09/2021 - 12u

Hieronder vind je de gemeenschappelijke eisenbundel van de bewaking. (PC 317).

Deze werd samengesteld op basis van de resultaten van onze enquête en in samenspraak met de collega’s van de andere vakbonden.

Ondanks de beperkte loonnorm, vragen wij de maximale loonsverhoging van 0,4% en de toekenning van de corona-premie van 500 euro.

Naast koopkracht, hebben we ook de nadruk gelegd op de verlenging van de SWT-systemen.

Wat de kwaliteit betreft, vragen wij onder meer meer vrije weekends en een betere omschrijving van een vrij weekend.

De eisenbundel werd inmiddels overgemaakt en toegelicht aan de werkgevers. Vervolgens zullen de onderhandelingen echt aanvatten.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart