Werk je in de schoonmaak sector? De syndicale en de eindejaarspremies zullen binnenkort worden betaald !

08/12/2017 - 14u

Wie heeft recht op die premies?

Eindejaarspremie:
 
De eindejaarspremie wordt toegekend indien de werknemer minstens 60 RSZ- dagen heeft in de sector of indien zijn brutoloon van de referteperiode minstens gelijk is aan € 2.250 behalve voor :
·       diegenen die op pensioen gaan in de loop van het refertejaar;
·       bruggepensioneerden of oudere werklozen;
·       werknemers ontslagen om economische reden.
 
Syndicale premie

ACLVB-leden tewerkgesteld in PC 121

Hoeveel krijg ik ?

Eindejaarspremie: 9% op het brutoloon verdient tijdens de referteperiode
Syndicale Premie : 135€ max., of 11,25€/maand

Wanneer worden de premies uitbetaald?

Zowel voor de eindejaarspremie als voor de syndicale premie, gebeurt de betaling in december.

Wat moet ik doen om mijn premies te ontvangen?

Het Fonds bezorgt u een attest, gelieve dit binnen te brengen bij uw ACLVB- secretariaat

Wat is de referteperiode?

01/07/2016 --> 30/06/2017

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart