Actie dienstencheques : donderdag 28 november | afspraak 10u Brussel Noord

20/11/2019 - 13u

De ACLVB heeft beslist om deel te nemen aan de acties in gemeenschappelijk vakbondsfront. De gebeurtenissen van de laatste weken hebben aangetoond dat er geen ruimte is om verder te overleggen. Het laatste voorstel van de werkgevers om een √©√©nmalige ecocheque van 130 euro te geven voor de volledige periode 2019-2020 ligt mijlenver van het interprofessioneel akkoord waar een loonmarge van 1.1% werd afgesproken.

Bijna alle sectoren hebben deze marge ook volledig ingevuld. Voor ons is het onaanvaardbaar dat in een sector met reeds lage lonen de werkgevers niet bereid zijn om een eerlijke verhoging van de lonen te geven. Daarom voeren we, samen met de andere vakbonden, vanaf volgende week gerichte acties om onze eisen kracht bij te zetten.

De eerste actie staat gepland op 28 november en zal bestaan uit een bezoek aan de hoofdzetels van enkele grote organisaties. Afspraak om 10u aan het Noordstation in Brussel.

Neem je deel aan de actie? Dan heb je recht op een stakersvergoeding en worden je transportkosten terugbetaald!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart