Dienstenchequesector : Hypocriete werkgevers sturen aan op kleine bedrijfsakkoorden!

20/05/2022 - 18u

Persbericht in gemeenschappelijk vakbondsfront !

Vorige week dinsdag stelden de vakbonden nog vast dat Federgon niet tot een sectoraal akkoord wilde komen. En vandaag communiceert Trixxo (één van Federgon ’s belangrijkste leden met 10000 huishoudhulpen) dat het tot een bedrijfsakkoord wil komen met een loonsverhoging van 0,4%. Dit getuigt van de schijnheiligheid van Trixxo en kadert binnen de cynische commerciële strategie van deze onderneming die reeds sinds het begin de sectorale onderhandelingen blokkeert.

Bij de afloop van het paritair comité 322.01 van vorige week dinsdag hekelden de vakbonden het cynisme van Federgon, die – na 6 maanden zonder antwoord - aan de huishoudhulpen vroeg om de 0,4% loonsverhoging op te geven om in te kunnen gaan op de vraag tot hogere verplaatsingsvergoedingen.

Vandaag wil Trixxo, dat niet heeft gekregen wat het wou in het paritair comité, de afgevaardigden dwingen de loonsverhoging van 0,4% te ondertekenen.

Dit getuigt van puur cynisme: als zwaargewicht binnen Federgon mee op de rem staan voor het afsluiten van een sectorakkoord, om daarna zelf een kleine loonsverhoging door te voeren. Hiermee voert Trixxo het cynisme nog verder op, aangezien het op deze manier ook nog eens een economisch voordeel doet en de terugwerkende kracht vanaf januari 2021 uitspaart.

Trixxo wil een loonsverhoging aanbieden van 5 eurocent per uur of ongeveer 4 euro per maand. Dat zijn ‘peanuts’, een druppel op een hete plaat voor een huishoudhulp die vandaag de dag 200 euro per maand zelf betaalt om haar verplaatsingen te kunnen doen.

Op deze manier bevestigt Trixxo wat wij afgelopen dinsdag al dachten, namelijk dat de commerciële bedrijven geen sectoraal akkoord willen dat zou leiden tot betere lonen en een betere verplaatsingsvergoeding voor alle 150.000 huishoudhulpen in de sector.

Deze demarche getuigt dus van pure hypocrisie die volgens ons kadert binnen een commerciële strategie om een financiële buffer veilig te stellen, door de klanten kosten aan te rekenen (8 euro per maand) terwijl de werknemers peanuts krijgen.

Opnieuw illustreert dergelijk gedrag de hypocrisie van de commerciële dienstenchequebedrijven die voor 70% gesubsidieerd worden met publieke middelen: bedrijven die op de kap van de werknemers maar ook van de klanten.

Als Trixxo zo begaan is met de werknemers, zou zij de leden van Federgon moeten oproepen om een sectoraal akkoord te sluiten, de lonen te verhogen én de huishoudhulpen échte verplaatsingsvergoedingen te geven!

Gezien deze duidelijke keuze om de aandeelhouders voor te trekken ten koste van de huishoudhulpen, is het nu aan de bevoegde ministers om de sector te reguleren door te verbieden dat de kosten worden doorgerekend aan de klanten en door ervoor te zorgen dat overheidsgeld dient voor de dienstenchequemedewerkers.

Huishoudhulpen accepteren niet langer dat ze moeten betalen om te gaan werken!

Overheidsgeld moet gebruikt worden voor de huishoudhulpen, niet voor de aandeelhouders!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart