Gezamenlijk statement Partena Hulp in huis en het gemeenschappelijk vakbondsfront

13/06/2018 - 16u

Partena Hulp in huis en de vakbonden hebben deze morgen opnieuw samen gezeten en zijn tot een verzoening gekomen. De aangekondigde staking van morgen gaat niet door.

Er is gesproken over hoe Partena Hulp in huis haar werknemers waardering kan tonen, op een manier die financieel haalbaar is voor het bedrijf en die de werkzekerheid niet in gevaar brengt.

Er is concreet een akkoord bereikt rond een anciënniteitspremie.

 “In het belang van de sociale vrede, de werknemers, de klanten en het bedrijf zijn we blijven kiezen voor overleg” zegt Sarah Masschelein van Partena Hulp in huis

“Anciënniteit wordt beloond. Door overleg hebben we een staking kunnen voorkomen.” zegt de vakbondsvertegenwoordiging.

Q&A

Wat is de concrete inhoud van de anciënniteitspremie? Wij gaan onze werknemers eerst inlichten

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart