Mystery calls in de dienstencheques: windowdressing?

19/10/2017 - 15u

De werkgevers uit de dienstencheques starten met ‘mystery calls’ om discriminatie in de sector aan te pakken. Een gemiste kans, volgens de vakbonden. Want de werkgevers organiseren die mystery calls zelf. Vakbonden, overheid of andere partners worden er niet bij betrokken.

Uit een onderzoek van het Minderhedenforum is gebleken dat 2 op 3 ondernemingen ingaat op discriminerende vragen. Daarop nam minister Muyters het initiatief om een actieplan te ontwikkelen met de sociale partners.

De vakbonden hebben meegewerkt aan dit actieplan, maar hebben het finaal niet ondertekend. Omdat werkgevers niet bereid waren de mystery calls te laten uitvoeren door een onafhankelijke organisatie of de overheid. Ervaring uit andere sectoren leert ons dat er bij dergelijke zelfregulering weinig openheid is en externe controle helemaal dus helemaal niet mogelijk is. 

De vakbonden willen een actieplan dat echt werk maakt van anti-discriminatie in deze zwaar gesubsidieerde sector, geen windowdressing. We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat deze zelfregulering vooral het imago van de werkgevers uit de sector moet oppoetsen. Want als je het probleem echt wil aanpakken, dan betrek je toch alle partners bij de oplossing? 

ACLVB-ABVV-ACV

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart