PC 322.01 : ONDERHANDELINGEN - UITSTEL, GEEN AFSTEL

05/07/2019 - 11u

Uitstel, geen afstel

De onderhandelingen in de dienstenchequesector lopen op dit ogenblik niet van een leien dakje. Zowel wij als de werkgevers hebben enkele moeilijke en gevoelige punten op tafel gelegd, waardoor de 2 gesprekken die we in juni gehad hebben, zeer moeilijk verliepen. De werkgevers hebben ons gevraagd om mee naar de regering te stappen om een aanpassing te vragen van de financiering van de sector. Aangezien de situatie zoals ze nu is op termijn voor iedereen voor zware problemen kan zorgen in de sector, hebben we dit als ACLVB positief onthaald, met de voorwaarde dat we de onderhandelingen hiervoor niet onderbreken.

Nu hebben de werkgevers de laatste vergadering die voor de zomervakantie gepland stond, geannuleerd. De onderhandelingen lopen hierdoor vertraging op en dat is verre van wenselijk, maar we moeten ook realistisch zijn. Gezien de moeilijke situatie en het late begin van de onderhandelingen (eind mei) was een sectorakkoord voor de zomer afsluiten, hoe jammer dat ook is, ‘wishful thinking’.

Betekent dit allemaal dat er geen akkoord komt?

In geen geval! In september gaan de onderhandelingen gewoon door en gaan we volop voor een constructief verhaal om tot een goed akkoord te komen en tegelijkertijd de toekomst van de sector veilig te stellen.  We gaan volop voor alle punten die we in de gemeenschappelijke eisenbundel naar voor geschoven hebben en zullen, zoals steeds, het onderste uit de kan proberen te halen.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart