Heropening van de kapsalons en de schoonheidscentra op 18 mei 2020

15/05/2020 - 09u

Persbericht van 14 mei 2020

 

De Nationale Veiligheidsraad (NVR) heeft op woensdag 13 mei beslist dat de kapsalons en de schoonheidscentra vanaf maandag 18 mei de deuren opnieuw mogen openen mits enkele voorwaarden, zoals werken op afspraak, een verplicht mondmasker voor iedereen (medewerkers en klanten) en een veiligheidsafstand van 1,5m tussen elke klant.

De gezondheid van de werknemers moet de hoofdbekommernis blijven! ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE), het ABVV en de ACLVB benadrukken dat, volgens de codex over het welzijn, de werkgevers verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Bovendien zijn ze verplicht om in elk kapsalon en schoonheidscentrum voor alle gebruikelijke taken een risicoanalyse uit te voeren met betrekking tot Covid-19 om de risico's voor de werknemers zoveel mogelijk te beperken. Ze zijn eveneens verplicht om de werknemers te informeren over de maatregelen die zijn genomen om hun gezondheid te verzekeren en te voorzien in opleiding over de barrièrehandelingen die nauwgezet gerespecteerd moeten worden. We beklemtonen ook dat de preventiemaatregelen voor gezondheidsrisico's in de kapperssector bepaald in de cao van 25 januari 2012, van toepassing blijven.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront vraagt de werkgevers en werknemers van de sector om de veiligheidsvoorschriften uitgevaardigd in de generieke gids van de regering zorgvuldig te respecteren. Er bestaan bovendien ook patronale gidsen per subsector.

Wij zullen van onze kant er nauwlettend op toezien dat de geldende sectorale regelingen en de codex over het welzijn op het werk worden nageleefd. We zullen dan ook niet aarzelen om een beroep te doen op de arbeidsinspectie indien deze regelingen of veiligheidsvoorschriften van de NVR niet gerespecteerd worden.

We zijn ook van mening dat, om te kunnen heropstarten, de nodige beschermingsmiddelen voldoende voorradig moeten zijn en ter beschikking gesteld moeten worden van de werknemers, klanten en andere derden.

We betreuren dat de regering in dit stadium de wetenschappelijke rapporten en de medische expertise waarover ze beschikt, niet met ons deelt, opdat we over deze problematiek grondige besprekingen tussen de sociale partners van de sector zouden kunnen voeren.

Wat de fitnesscentra betreft, blijven binnenactiviteiten tot nader order verboden.

ACVBIE, het ABVV en de ACLVB blijven waakzaam voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers van de sector. Dit blijft een absolute prioriteit.

Hier kunt u deze persbericht downloaden.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart