Dossierbeheerder Faillissementen/Jurist Sociaal Recht

Op deze pagina:

  Publicatiedatum : 8/9/2020

  Verlenen van juridische bijstand aan leden en personeelsleden door het behandelen van juridische dossiers inzake individueel en collectief arbeidsrecht en geven van informatie inzake het sociaal recht. Nadruk zal in eerste instantie liggen op dossierbeheer bij falingen.
   

  Taakomschrijving

  • Behandelen van de falingdossiers en dossiers vereffening teneinde ervoor te zorgen dat de leden, betrokken bij een faillissement hun tegoeden bekomen.
  • Adviseren van en bijstand verlenen aan de ABR-verantwoordelijke (Advies, Begeleiding & Rechtsbijstand) en andere personeelsleden van de organisatie teneinde hen van de nodige informatie te voorzien.
  • Tussenkomen bij de tegenpartij in geval van geschillen die niet op zonaal niveau opgelost kunnen worden teneinde voor de leden een bevredigende oplossing te bekomen.
  • Behandelen van een dossier voor de Arbeidsrechtbank/Arbeidshof in geval een minnelijke regeling niet mogelijk is teneinde voor de leden een bevredigende oplossing te bekomen.
  • Opvolgen van dossiers Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht die behandeld worden door een externe advocaat teneinde voor de leden een bevredigende oplossing te bekomen.
  • Meewerken aan vormingsinitiatieven teneinde de cursisten kennis bij te brengen inzake juridische materies.

  Competentieprofiel

  Kerncompetenties:

  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken
    

  Functiespecifieke gedragscompetenties:

  • Beoordelingsvermogen
  • Communicatie : schriftelijk en mondeling
  • Leervermogen
  • Overtuigingskracht
  • Plannen en organiseren
    

  Technische competenties

  • Perfecte kennis van de Nederlandse taal en basiskennis van de Franse taal
  • Studieniveau : Master in de Rechten
  • De nadruk voor deze functie ligt op het dossierbeheer van falingen
  • Kunnen werken in een PC omgeving → kennis Excel/Word/Powerpoint …
  • Grondige kennis : individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, arbeidsreglementering, sociale zekerheid (en kennis van de wetgeving in deze vakgebieden) ; terugvinden, interpreteren en hanteren van de sectorale CAO’s ; raadplegen, interpreteren en toepassen van de rechtspraak en rechtsleer in deze vakgebieden ; burgerlijk procesrecht, begrijpbaar kunnen vertalen van juridische kennis.

  Plaats van tewerkstelling

  ACLVB Administratieve zetel

  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Ons aanbod

  • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…)
  • Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
  • Een aangename werksfeer
  • Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
  • De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen
    

  Hoe solliciteren ?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart