De ACLVB waarschuwt voor vals gevoel van opluchting bij KBC

04/09/2019 - 11u

Tijdens de bijzondere ondernemingsraad heeft KBC deze morgen eindelijk duidelijkheid gecreëerd over de impact op het personeel van de blauwdrukoefening. De mededeling kan misschien minder drastisch lijken dan oorspronkelijk verwacht, maar de ACLVB waarschuwt toch voor een vals gevoel van opluchting.

De ACLVB maakt zich grote zorgen over de manier waarop KBC de afvloeiingen wil realiseren. Aangezien het interne jobcenter bij KBC verzadigd is en bovendien beperkt is in tijd, kan men op een bepaald moment niet anders dan deze mensen begeleiden naar de uitgang. Over welke functies of diensten het hier gaat, is nog niet gecommuniceerd. Verdere duidelijkheid verkrijgen hierover is nu topprioriteit voor de ACLVB.

“De ACLVB vreest echter dat KBC deze aankondiging later zal gebruiken om de vakbonden het mes op de keel te zetten”: zegt Maarten Dedeyne, nationaal verantwoordelijke ACLVB. De banken willen momenteel zo snel mogelijk evolueren naar instant dienstverlening. Dit liefst 24u op 24u , 7 dagen op 7, en tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Dit leidt tot vergaande éénrichtingsflexibiliteit die de bank wil opleggen aan haar werknemers. Daarbij sluit KBC werken op zondag en tijdens nachtelijke uren niet langer uit. “De ACLVB heeft deze boot de afgelopen maanden kunnen afhouden, maar vreest dat KBC het flexibiliteitsdossier misschien terug zal koppelen aan de nog te bepalen vertrekmodaliteiten na de aankondiging van vandaag”.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart