KBC : Kostenneutraliteit, de ene euro is de andere niet...!

06/04/2017 - 13u

De komende maanden staan in KBC belangrijke en zware onderhandelingen over een nieuwe, andere manier van verloning, voor de deur. Dit is voor ieder van ons een heel belangrijk gegeven. Medewerkers voelen zich in een onderneming gewenst
als ze hun talenten kunnen ontplooien maar ook indien ze een faire verloning ontvangen voor de geleverde prestaties. We kregen enkele maanden geleden de boodschap dat onze werkgever bereid is hierover ten gronde en met open geest in discussie te gaan. Er werd ons echter ook meegegeven dat kostenneutraliteit in dit ganse proces centraal moet staan. Lees: een verhoging van de loonmassa (exclusief directie ?) is vandaag voor KBC geen optie.


Dit maakt onderhandelen uiterst moeilijk. Maar moeilijk gaat ook, dachten we. Tot we op 31 maart via de pers (De Tijd) vernamen dat in KBC aan de topdirectie een significante loonsverhoging werd toegekend. Een loonsverhoging die misschien ‘concurrentieel’ verdedigbaar is maar die in schril contrast staat met een andere actualiteit waar we zopas mee geconfronteerd werden. De maaltijdcheque die de KBC-er ontvangt, zakt immers terug naar 7 euro, waar we het voorbije jaar nog 8 euro ontvingen.


Niet alleen wij als ACLVB zijn hier uiterst verontwaardigd over. De spontane reacties die we uit verschillende kantoren, diensten, afdelingen ontvingen, zijn stuk voor stuk reacties van verontwaardiging en soms zelfs woede over deze aparte
vorm van loonmatiging.


We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de loonsverhoging die de topdirectie werd toegekend, verhaald wordt op het personeel (maaltijdcheque van 8 naar 7 euro). Een besparing bij het personeel wordt gebruikt om de reeds goedbetaalde
directieleden nog wat meer te bestendigen. Het is van vóór 2008 geleden dat KBC nog eens fundamenteel zijn waardering toonde voor alle medewerkers door substantieel de financiële vergoedingen te verbeteren…..


Deze dubbele beslissing (verlaging maaltijdcheque voor het personeel én verhoging lonen voor de directie) legt een zware hypotheek op de komende onderhandelingen. De verontwaardiging is dermate groot dat we niet anders kunnen dan hier zeer helder en duidelijk over te communiceren. Directieleden verdienen inderdaad een juiste, concurrentieel verdedigbare vergoeding, maar hier is elke verhouding zoek. We hopen oprecht dat de strategie achter dit dubbele besluit (maaltijdcheque én loonsverhoging directie) geen voorbode is van wat de komende Reward-onderhandelingen moeten betekenen.


De ACLVB gaat de onderhandelingen tegemoet met de standvastige en ondeelbare visie dat iedereen in dit bedrijf recht
heeft op een faire en fatsoenlijke verloning.


U kan op ons rekenen!

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart