Personeel BNP Paribas Fortis betaalt andermaal de rekening

15/03/2019 - 13u

BNP Paribas Fortis gaf deze ochtend voor het eerst meer uitleg over de afbouw van haar personeelsbestand. Dit meer dan twee weken nadat ze met de twee andere vakbonden een cao "Werkzekerheid" heeft afgesloten waarin de toekomstige vertrekken worden geregeld. Bij het personeel slaat de enorme ongerustheid nu om in woede en teleurstelling.

De ACLVB kan zich niet van de indruk ontdoen dat de bank de afgelopen weken aan onevenwichtige informatieverstrekking heeft gedaan onder de vakbonden om het gemeenschappelijk vakbondsfront te breken. Het is hoogst uitzonderlijk dat een onderneming dergelijke dramatische aankondiging doet nadat er een vorm van sociaal plan werd onderhandeld met slechts twee van de drie vakbonden. Daarbij wordt voorzien dat een deel van het vertrekkend personeel zal toegeleid worden naar de non-profit sector via een langlopend opleidingstraject. De ACLVB gelooft niet dat dit een oplossing zal bieden voor tientallen mensen bij BNP Paribas Fortis, zoals het nu wordt voorgesteld.

Daarnaast is het voorgestelde vertrekplan voor de bank onlosmakelijk gekoppeld aan een cao die gericht is op besparingen op de rug van het personeel dat blijft (6 dagen/jaar gratis extra werken). En bovendien wordt  ook weer dit jaar een dividend voorzien van 1,8 miljard euro voor de Franse moeder BNP Paribas Fortis waar de Belgische staat grootste aandeelhouder is. Wij krijgen dit niet meer uitgelegd aan het personeel…

De teleurstelling bij het personeel is bijzonder groot.

"De mensen die de bank overeind hebben gehouden in woelige tijden, worden nu op deze manier bedankt voor bewezen diensten", is een reactie die we momenteel vaak te horen krijgen, zegt Maarten Dedeyne - Nationaal Verantwoordelijke ACLVB. "Meermaals werden de gevraagde inleveringen van het personeel de afgelopen jaren verkocht als noodzakelijke maatregelen om de bank gezond te houden. Met de aankondiging van vandaag, wordt deze luchtbel nog maar eens doorprikt. Ook nu weer worden de vertrekplannen, waar de bank en ondertekenende vakbonden fier mee uitpakken, gefinancierd door de besparingen die het resterende personeel moet dragen. Voor ACLVB is dit andermaal een brug te ver."

De ACLVB zal de komende dagen samen met haar vertegenwoordigers binnen de bank beraden hoe zij verder omgaat met het desastreuze nieuws van deze ochtend.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart