Beursvennootschappen (PC 309) : gemeenschappelijke eisenbundel

13/06/2019 - 08u

gemeenschappelijke eisenbundel 2019 - 2020

 

Koopkracht

Maximale invulling van 1,1% marge. Via verhoging van baremieke en reële brutolonen.

Werkbaar werk

  • Intekenen op NAR kader cao 137 : waarin de leeftijd voor een betaalde landingsbaan 1/5° vanaf55 jaar en 1/2° vanaf 57 jaar voor werknemers met een lange loopbaan van 35 jaar (vermindering met 1/5de en halftijdse vermindering)
  • Maximaal sectoraal intekenen op alle NAR kadercao’s rond SWT (tot 30/06/2021)
  • In het licht van langer werken en cao 104: tweede betaalde vakantiedag vanaf de leeftijd van 62 jaar (Nu: 1 dag vanaf de leeftijd van 65 jaar)

Mobiliteit

  • Verlenging voor onbepaalde duur van de cao fietsvergoeding (Geldig tot 30/06/2019)
  • Wij vragen dat de parkingkosten (pendel- of stationsparkings, enz.) ten laste worden genomen door de werkgever.
  • Mogelijkheid om het mobiliteitsbudget bespreekbaar te maken in ondernemingsraad of syndicale delegatie voor 31/12/2019.

Vorming en Outplacement

  • Verder uitlijnen sectoraal outplacement met Right Management
  • Verlenging afspraken cao risicogroepen & financiering Starfin
  • Verlenging en verhoging dotatie syndicaal fonds

Werkgroep

Toekomst van het Paritair Comité 309

 

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart