Ondertekening van een protocol aangaande de integratie van het paritair comité voor de beursvennootschappen (PC309) in het paritair comité voor de banken (PC310)

05/10/2022 - 13u

In het sectoraal akkoord 2021-2022,  hebben  de syndicale vertegenwoordigers en de werkgevers vertegenwoordigd in het PC309 zich geëngageerd om een protocol uit te werken en de nodige acties te ondernemen om een overgang naar het PC310 te realiseren.

Op 30 september 2022, werd een protocolakkoord in het PC309 ondertekend. Het PC 309 zal dan op 1 juli 2023 officieel worden geïntegreerd in het PC 310.

Voor de werknemers is deze integratie positief, aangezien dit ondermeer aanvullende verlofdagen (in verband met de arbeidsduurvermindering), een recurrente premie en betere sectorale minimumbarema’s met zich meebrengt.

Aangezien de verschillen tussen de sectoren significant zijn, wordt een overgangsperiode tot 2027 voorzien voor wat betreft de gemiddelde arbeidsduur, het klein verlet en de functieclassificatie. Tijdens deze overgangsperiode zullen de arbeidsduur, het klein verlet en de functieclassificatie van de betrokken werknemers geleidelijk worden aangepast:

  • Arbeidsduur:

Vanaf 1 juli 2023 wordt de arbeidsduur vastgelegd op 37 uur per week. Maar vanaf 1 januari 2027 zal de arbeidsduur echter gemiddeld 35 uur per week bedragen. Om tot deze 35 uur per week te komen werd besloten om, tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2027, elk jaar  twee extra arbeidsduurverminderingsdagen (ADV) toe te kennen (tot 8 in totaal in 2027).

Voor de periode van 01/07/2023 tot 31/12/2023 geldt de volgende overgangsregeling:

- 1 banksluitingsdag, vrij te kiezen door de medewerker

- 1 ADV

- 1 regionale feestdag

- Vervangingsfeestdag van 11 november wordt op het niveau van de onderneming vastgelegd. Hier geldt nog niet de regeling die voorzien is in het PC 310 voor 2023.

  • Klein verlet:

In geval van ongeval/ziekte van een kind worden extra dagen toegekend, namelijk één dag per jaar tussen 2023 en 2026 (tot 4 in totaal in 2027). 

  • Functieclassificatie:

Vanaf 1 juli 2023 zullen de werknemers die betrokken zijn bij de integratie onmiddellijk onderworpen zijn aan de regelgeving inzake minimumbarema's die van toepassing is binnen het PC 310. Inschalingen zullen minimaal in dezelfde klasse gebeuren als momenteel van toepassing in de beursvennootschappen.

Alle administratieve stappen voor de afschaffing van het Paritair Comité 309 en de integratie van de beursvennootschappen en hun werknemers in het Paritair Comité van de banken moeten nu worden genomen.

Wij zullen jullie in het voorjaar van 2023 informeren over de realisatie van deze stappen.

Aarzel niet om ondertussen de arbeidsvoorwaarden van het Paritair Comité 310 op onze website te bekijken.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download het protocol

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart