Makelarij en verzekeringsagentschappen (PC 307) : gemeenschappelijke eisenbundel

23/09/2021 - 17u

Gemeenschappelijke eisenbundel 2021-2022

Koopkracht

 • Maximale invulling voorziene wettelijke marge (0,4%) via recurrente verhoging van barema’s en reële lonen
 • 500 euro netto coronapremie via consumptiecheques

Werkbaar werk

 • Intekenen op NAR kader : waarin de leeftijd voor een betaalde landingsbaan 1/5° vanaf 55 jaar en 1/2° vanaf 57 jaar voor werknemers met een lange loopbaan van 35 jaar (vermindering met 1/5de en halftijdse vermindering)
 • SWT vanaf 60 met 40 jaar loopbaan op basis van cao NAR
 • Combinatie arbeid-gezin voor ouders van jonge kinderen verbeteren door sectoraal recht op 1/10 ouderschapsverlof.
 • berekening voor het anciënniteitsverlof gebeurt op basis van sectoranciënniteit en niet meer op ondernemingsanciënniteit.

Vorming

 • Bijwerking van de opleidings-CAO, met aandacht voor digitale opleiding
 • Outplacement lastens werkgever en niet afhouden van opzegvergoeding
 • Individuele recht op vorming

Mobiliteit

 • Sectorale kader telewerk post covid
 • De parkingkosten (pendel- of stationsparkings, enz.) moeten ten laste worden genomen.

Syndicale thema’s

 • Notificatie aan Paritair Comité bij overnames/fusies/acquisities
 • Digitale communicatie vakbonden

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart