AG Insurance schendt principes van sociaal overleg: acties en staking op komst

08/06/2018 - 09u

AG Insurance sloot zopas (met de LBC als medeplichtige) nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten en wijzigde bestaande cao’s waarbij alle wettelijke procedures van het sociaal overleg omzeild werden. De vakbonden ACLVB-CGSLB, BBTK-SETCa en CNE zijn bijzonder verontwaardigd en klagen deze schandalige praktijken aan. Indien de directie niet op haar stappen terugkeert, behoren een actie- en stakingsplan tot de mogelijkheden. 
 
Op 20 april kondigde de directie van AG Insurance aan dat ze cao’s wou wijzigen om alle stelsels van extralegale voordelen binnen het bedrijf (groeps- en hospitalisatieverzekeringen, enz.) te « harmoniseren ». Ze wilde ook een nieuw systeem van glijdende uren invoeren. Verrassend genoeg legde de directie de vakorganisaties toen meteen ook een ultimatum op: ze beschikten over 24 u. om hieromtrent een protocolakkoord te ondertekenen.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACLVB-CGSLB, BBTK-SETCa en CNE had niets tegen de grond van het dossier en was evenmin gekant tegen een (her)onderhandeling van de arbeidsvoorwaarden en de voordelen in natura binnen het bedrijf. Maar de vakbonden steigerden wel bij de door de directie gebruikte methode en weigerden te zwichten voor wat klaarblijkelijk een machtsontplooiing was. Ondanks een petitie onder de werknemers met meer dan 2000 handtekeningen (die tegen waren), besloot de LBC (als enige) om zijn handtekening te plaatsen onder dit beruchte protocolakkoord dat later via cao’s concrete invulling moet krijgen.

Gelet op die schandalige praktijken hadden de niet-ondertekenende vakorganisaties zich tot het paritair comité gewend.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACLVB-CGSLB, BBTK-SETCa, CNE heeft zonet vernomen dat er intussen bedrijfs-cao’s werden ondertekend met de LBC. De meest elementaire regels van het sociaal overleg werden aldus met de voeten getreden.

Zoals de wetgeving ter zake voorziet, moeten dergelijke veranderingen en maatregelen normaal gezien volgens een strikte procedure ingevoerd worden. De wijziging van cao’s betreffende voordelen in natura vereist bijvoorbeeld een meerderheid van 51% van de stemmen van de vakorganisaties. De nieuwe cao’s over de uurroosters moeten bij meerderheid of zelfs bij unanimiteit in de ondernemingsraad worden goedgekeurd. Van dit alles werd helemaal niets gerespecteerd!

Blijkbaar beschouwt de grootste verzekeraar van België (wiens CEO Hans De Cuyper tevens de voorzitter van Assuralia is) het sociaal overleg als een vodje papier. Erger nog, een vakorganisatie, namelijk de LBC, is medeplichtig aan dit soort praktijken die lijnrecht tegen onze waarden ingaan.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACLVB-CGSLB, BBTK-SETCa, CNE legt de directie op zijn beurt ook een ultimatum op en geeft het bedrijf 24 uur de tijd om de cao’s die met de LBC werden ondertekend in te trekken en nietig te verklaren. Eens deze termijn verstreken is, zullen de vakorganisaties alle wettelijke middelen aangrijpen om zich te verdedigen en een actie- en stakingsplan opstarten.

De vakorganisaties zijn ook van plan om een klacht in te dienen bij de sociale inspectie voor inbreuken op de wet van 20/09/1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven (en meer bepaald de bevoegdheden van de OR) en op cao nr. 5 van 24/05/1971 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart