Verzekeringswezen (PC 306) : Je extra legale vakantie sparen vanaf 2020 en 2021? Het kan binnenkort mogelijk zijn in uw bedrijven.

11/05/2020 - 13u

Je extra legale vakantie sparen vanaf 2020 en 2021? Het kan binnenkort mogelijk zijn in uw bedrijven.

Om de werknemers en de werkgevers een oplossing voor het verlofbeheer aan te reiken naar aanleiding van de gevolgen van de Covid-19-crisis, hebben de sociale partners besloten een kader-cao te sluiten die de invoering moet vergemakkelijken van het loopbaansparen dat door de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk is ingevoerd.

De getekende overeenkomst heeft als doel de ondernemingen een instrument aan te reiken om de problematiek van de "overblijvende” verlofdagen te regelen die zich na de Covid-19-crisis zou kunnen stellen …

Deze overeenkomst is tijdelijk en uitsluitend bedoeld om een oplossing te bieden voor de overblijvende verlofdagen in het kader van de Covid-19-crisis.

De richtlijnen hiervoor zijn de volgende:

  • De overeenkomst heeft betrekking op de verlofdagen van 2020 en 2021;
  • Zij maakt een spreiding hiervan mogelijk over een periode van vijf jaar;
  • Zij betreft de extralegale verlofdagen, met uitzondering van de overuren;
  • Zij doorkruist op geen enkele wijze de regelingen die eventueel al in de onderneming zijn ingevoerd: deze laatste worden niet ter discussie gesteld;
  • Het vrijwilligheidsbeginsel staat centraal: geen enkele werknemer en geen enkele werkgever mag worden gedwongen om tot dit stelsel toe te treden;
  • Een cao op ondernemingsniveau is vereist om dit mechanisme te activeren;
  • Voor de andere modaliteiten wordt aan de sociale partners van de onderneming een zo groot mogelijke vrijheid gelaten;
  • Er is voorzien in een paritaire evaluatie van dit stelsel begin 2022 en in een slotevaluatie, met de mogelijkheid tot verlenging of aanpassingen.

Om te weten of er een CAO op tafel ligt in uw bedrijf, kan je steeds contact opnemen met uw ACLVB-afgevaardigde!

 

 

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart