In juli heb je recht op een premie!

04/06/2024 - 09u

Jaarlijkse premie in juli!

De werknemers van het paritair comité 313 (Apotheken en tarificatiediensten) hebben sinds 2020 recht op een brutopremie van € 812.
Het eerste deel van deze premie wordt betaald in juli, het andere deel in december!

Julipremie van € 406

De premie is geïndexeerd.

Het geïndexeerd bedrag is € 426,47.

Wie heeft recht op deze premie?

Alle werknemers behalve de studenten.

Wie betaalt deze premie?

Je werkgever.

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je moet gewerkt hebben tussen januari en juni.
  • Deeltijdse werknemers en werknemers die niet de volledige periode hebben gewerkt, ontvangen de premie pro rata.
  • Onder gewerkte dagen wordt verstaan: effectief gepresteerd of gelijkgestelde dagen (zoals wettelijke feestdagen, anciënniteitsverlof, recuperatiedagen, klein verlet, vormingsdagen en jaarlijkse vakantie).
  • Opgelet!
    Je werkgever kan ter vervanging van deze premie een gelijkwaardig voordeel hebben toegekend. Aangezien deze optie interessanter is voor jou én je werkgever, is de kans groot dat er voor een omzetting van de brutopremie gekozen is. Voor meer informatie hieromtrent, neem je best contact op met je ACLVB-secretariaat.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Downloads

Downloads

Download het ACLVB-pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart