Nieuwe werknemers van de Hypers naar het paritair comité van de Markets? Een brug te ver!

22/02/2018 - 14u

Aan het personeel van Carrefour

Nieuwe werknemers van de Hypers naar het paritair comité van de Markets? Een brug te ver!

De geschiedenis herhaalt zich. Op de OR van 21 februari (schriftelijke antwoorden) heeft de directie onder meer verduidelijkt wat ze verstond onder « het heronderhandelen van de arbeidsvoorwaarden in de hypermarkten voor de nieuwe werknemers ».

Bij gebrek aan creativiteit stelt de directie opnieuw voor om gewoonweg van paritair comité te veranderen (nieuwe medewerkers van Hyper naar pc 202 net zoals bij Market). Dit zou een grote impact hebben, vooral wat de barema’s betreft (+/‐ 10%), en zou binnen een zelfde winkel weer discriminatie teweegbrengen (studenten, oude en nieuwe werknemers). Onnodig te vragen naar wie de bijkomende uren of contractverhogingen zullen gaan.

Er zouden niet alleen negatieve gevolgen zijn voor de werknemers van Carrefour: zo’n verandering zou wellicht ook het einde betekenen van paritair comité 312…en dus zouden onze collega’ van Hema en van Cora tot hetzelfde lot veroordeeld worden. Dit zou ook een neerwaartse nivellering van de arbeidsvoorwaarden van de sector (andere paritaire comité van de sector) inhouden…Kort samengevat zou iedereen erop achteruitgaan!

Als kers op de taart sluit de directie op termijn niet uit dat de werknemers van de toren naar pc 200 overgeheveld worden…dus buiten de handelssector…want uiteindelijk gaat het hier om «diensten » zoals alle andere!

De vakorganisaties zeggen hierover met één stem: neen!

Al jaren willen de vakbonden praten over een harmonisering en vereenvoudiging van de paritaire comités. Hieromtrent zou een werkgroep moeten bijeenkomen maar Comeos en zijn leden blinken uit in afwezigheid voor gesprekken. De werkgevers houden zich potdoof en Carrefour zit naar zijn schoenen te staren! Want een harmonisering van de paritaire comités zou mogelijk ook neerkomen op betere arbeidsvoorwaarden in de gefranchiseerde winkels en de Markets…

Als de bevoegdheidsgebieden van de paritaire comités ooit moeten veranderen, zal dat gebeuren via onderhandelingen binnen de sector, niet naar aanleiding van een herstructurering bij Carrefour.

Carrefour zal niet de doodgraver van de arbeidsvoorwaarden in de sector worden.

Geachte dames en heren van de directie, trek uw plannen terug in. Anders wordt het oorlog! In de tussentijd blijven we op onze honger zitten omtrent de commerciële relance die we met recht en reden eisen. Werk liever aan de omzetcijfers dan de besparingen op het personeel af te wentelen om toch maar niet te moeten raken aan de dividenden van de aandeelhouders!

De geschiedenis herhaalt zich bij Carrefour: wij eisen dat deze herstructurering de laatste in een lange rij wordt.

De strijd begint nog maar pas. Samen zullen wij jullie banen en ieders toekomst bij Carrefour verdedigen.

Blijf gemobiliseerd en volg de ordewoorden van jullie afgevaardigden.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart