Ben je werkzaam bij een groothandelaar/verdeler in geneesmiddelen? Er is een nieuw sectoraal akkoord!

20/11/2015 - 15u

Het sectoraal akkoord voor de sector van groothandelaars-verdelers van geneesmiddelen (pc 321) is afgesloten. Hierdoor worden er weer heel wat zaken waar u recht op hebt verlengd, verbeterd of gewijzigd. We geven u dan ook graag de voornaamste items mee.
 

Koopkracht

Elke werknemer in dienst op 1 juni van het betreffende jaar krijgt vanaf 2016 een brutopremie van 250 euro (pro rata), die met het loon van juni zal betaald worden.

De bedrijven in de sector die nog geen maaltijdcheques hebben (of waarvan het werkgeversaandeel 5,46 euro maximum bedraagt -of dus maximaal 6,55 euro per cheque), mogen over deze brutopremie onderhandelen om de cheques te verhogen met 1,45 euro. Dit moet wel voor 10 december gebeuren.

Waar deze maaltijdcheques wél boven de 5,46 euro (6,55) zijn, kan men opteren voor een verhoging van 1 euro plus een brutojaarpremie van 74 euro. Dit laatste kan ook in een alternatief worden omgezet van dezelfde totale waarde.
 

Werk & privé

Kerst- en oudejaarsavond zullen binnen de bedrijven besproken worden, zodat het avondwerk minimaal (of overbodig) wordt.
 

Tijdskrediet

De regels voor tijdskrediet zijn zoals u weet de voorbije jaren verscherpt. De sector ondersteund echter wat nog mogelijk is.

Tijdskrediet zonder motief:

 • 1 jaar voltijds (maximum 10% van het personeelsbestand)
 • categorie 1 tot en met 4: ook recht op halftijds of 1/5de (maximum 10% personeelsbestand)

Tijdskrediet met motief:

 • voltijds voor alle categorieën
 • ook halftijds en 1/5de voor de categorieën 1 tot en met 4. (maximum 5% personeelbestand)

Tijdskrediet 55 jaar(landingsbanen):

 • 1/2de: minimum 3/4de tewerkstelling de laatste twee jaren (en binnen categorie 1 tot en met 4)
 • 1/5de: voltijdse of 4/5de tewerkstelling in de twee voorgaande jaren

Tijdskrediet 50 jaar met 28 jaar anciënniteit

Enkel werknemers van categorie 1 tot en met 4 hebben recht op 1/5de TK

!Voor de personen in eindeloopbaantijdskrediet (en onder de juiste voorwaarden) worden er ook uitkeringen voorzien voor wie zijn activiteiten tot en met halftijdse of 4/5de prestatie herleidt!
 

Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (voormalige brugpensioen)

Net zoals bij tijdskrediet, is het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) de voorbije periode verstrengd. Volgende is echter nog van toepassing in onze sector:

 • SWT 60 jaar: nog tot 31 december 2017,
 • SWT 58 jaar zware beroepen en 20 jaar nachtarbeid,
 • SWT 58 jaar en zeer lange loopbanen (40 jaar).
   

Aanwending gelden risicogroepen

Bedrijven kunnen een premie van het sectoraal fonds ontvangen, indien zij iemand voor onbepaalde duur aanwerven die:

 • in de sector werkt en minstens 50 jaar is,
 • in de sector werkt en minstens 40 jaar is en in opzeg zit of in een bedrijf in moeilijkheden werkt,
 • langdurig laaggeschoold werkloos is,
 • gehandicapt of blijvend ongeschikt is,
 • jonger dan 26 jaar is en in een systeem van alternerend leren of een instapstage zit.
   

Syndicale premie

De syndicale premie wordt vastgelegd op 125 euro voor voltijds tewerkgestelden en 70 euro voor deeltijds tewerkgestelden.
 

Functieclassificatie

De functies chauffeur en magazijnier zullen onder de loep worden genomen. Bij de eerste gaat het om het maken van een uniek sectoraal barema; bij de tweede gaat het eerder om de problematiek rond het verschil in statuut van deze functie in bepaalde bedrijven.
 

Verlengen oude cao’s

De cao’s die binnen het bedrijf of de sector van bepaalde duur waren (en die dus eigenlijk afliepen) worden allemaal verlengd: dit wil zeggen dat alles waar je recht op had ook de komende periode blijft gelden.
 

Nog vragen? Onze mensen geven je met plezier enige uitleg.
 

Downloads

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart