PC 321 | Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen : sectoraal akkoord 2017-2018

25/10/2017 - 10u

1.Koopkracht: vitaminen voor de portefeuille!

Vanaf 1 januari 2018 zullen de werkelijk betaalde maandlonen verhogen met 25 euro bruto per maand (pro rata voor de deeltijdsen).

Binnen het bedrijf kan dit echter anders worden ingevuld, maar hiervoor moet er een akkoord worden onderhandeld voor 21 december 2017 (tenzij de sociale partners omwille van tijdsnood besluiten van de onderhandelingsperiode te verlengen tot 31 maart 2018). Bruto komt dit overeen met € 345 per jaar voor een voltijdse. Dit kan onder andere gaan om maaltijdcheques, verhoging in de groepsverzekering of extra betaalde verlofdagen.

Ook is er een extra éénmalige premie van 250 euro voor het jaar 2017, op voorwaarde dat een werknemer gans dit jaar in dienst was. Wie een deeltijds jaar heeft, krijgt deze premie pro rata.

De fietsvergoeding wordt opgetrokken naar € 0,23 per afgelegde km tussen werk- en woonplaats.

2.Werkgelegenheid: comfortabeler werken, ook tijdens de feestdagen!

Gebruik van interim bij vermeerdering van werk kan maximum voor een periode van zes maanden. Deze periode kan mits onderhandeling met maximum zes maanden verlengd worden.

Met kerstavond en oudejaar vangt de laatste leverronde aan om 15.00 uur. Voor wat de centrale diensten betreft, wordt aangeraden het werk na 15.00 uur te beperken tot het strikte minimum dat nodig is om de bestellingen van de vooravond en de dagen nadien te kunnen garanderen.

3.Gesplitste dagroosters: de gaatjes vullen!

Wanneer een vermindering van rondes van de chauffeurs geleid heeft tot een gesplitst dagrooster, met meer dan twee uur onderbreking tijdens de shifts, zal een regeling worden uitgewerkt (wanneer deze regeling nog niet bestaat in de onderneming).

4.Klein verlet: ook voor samenwonenden!

De wettelijk én de feitelijk samenwonenden zullen nu ook gebruik kunnen maken van alle mogelijkheden rond klein verlet voor verschillende belangrijke gebeurtenissen in het leven.

5.Tijdskrediet: het tijdelijk rustiger aan doen blijft mogelijk…

Hoewel de overheid de systemen rond tijdskrediet verminderd heeft en het systeem zonder motief afgeschaft werd, hebben we in de sector toch één en ander kunnen bekomen!

Tijdskrediet met motief wordt uitgebreid, tot maximum 51 maanden in het geval van het motief “zorg”.

De werknemers van categorie 1 tot en met 4 hebben recht op 1/5de loopbaanvermindering in het  stelstel van landingsbanen vanaf 50 jaar en 28 jaar beroepsverleden.

De werknemers vanaf 55 jaar in een lange loopbaan, met een zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, kunnen hun arbeidsregime tot 1/5de of halftijdse prestaties herleiden.

6.SWT (het oude brugpensioen): het voor altijd rustiger aan doen ook.

Ook op dit vlak zijn de mogelijkheden kleiner geworden dan vroeger. Niettemin zijn de volgende vormen van SWT onderhandeld in de sector:

  • 33 jaar loopbaan in zwaar beroep

  • 35 jaar loopbaan in zwaar beroep

  • 40 jaar loopbaan

Hou er rekening mee dat SWT niet iets is dat men kan eisen: men moet hiervoor ontslagen worden (waarna je, mits je aan de voorwaarden voldoet, uiteraard wel automatisch recht hebt op deze stelsels)!

Moet ik daarna terug aan de slag?

Dat mag uiteraard, of misschien word je wel opgeroepen…maar wie het op oudere leeftijd na het ontslag niet meer ziet zitten, moet slechts voor de arbeidsmarkt beschikbaar zijn tot de leeftijd van 60 jaar in 2017, of 61 in 2018.

7.Ons lidmaatschap kost minder!

De syndicale premies worden opgetrokken naar € 135 voor een voltijdse werknemer en € 75 voor een werknemer met een beperkte syndicale bijdrage.

8.Zelfde functie, zelfde statuut?

Door de gelijkschakeling van het arbeiders-bediendenstatuut, zijn er op sommige plaatsen vreemde situaties ontstaan qua statuut en loon: in de bedrijven waar er bijvoorbeeld een ander statuut is voor mensen in dezelfde functie, zal er een oplossing gezocht worden.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart