Coronavirus: Begint het door te dringen bij de bazen in de handel?

17/03/2020 - 10u

Maandagavond vond bij Comeos een vergadering van de sociale gesprekspartners van de handel plaats. Op de agenda stonden een aantal punten die ons al dan niet geruststellen over de maatregelen die in het kader van de coronapandemie werden genomen.

De vakorganisaties betreurden eerst dat, sinds de aankondiging van de regeringsmaatregelen, de enige maatregelen die de laatste dagen werkelijk efficiënt werden genomen in de winkels, de vergroting van de flexibiliteit en de uitbreiding van de werkuren waren, zodat de winkelrekken op tijd kunnen worden aangevuld. Wij betreuren daarentegen dat er nog niet in alle winkels minimale gezondheids- en veiligheidsmaatregelen werden getroffen.

Comeos deelde ons mee dat volgende maatregelen voortaan zouden worden toegepast in alle winkels inzake hygiëne en gezondheid, dit zouden de maatregelen zijn die door de FOD Volksgezondheid als voldoende worden aanbevolen:

  • Terbeschikkingstelling van handschoenen, hydroalcoholische zeep of handgel. Momenteel is de wetenschap het nog niet unaniem eens over het dragen van mondmaskers;
  • Mogelijkheid om pauze te nemen om regelmatig je handen te wassen
  • Extra schoonmaak van de werkpost;
  • Elektronisch betalen wordt voortaan de regel … maar met één kassapunt waar nog altijd cash kan worden betaald;
  • Er wordt een veilige afstand afgebakend via markeringen op de vloer in de winkels;
  • Aanbeveling dat de klanten alleen komen winkelen (zonder gezelschap);
  • Onderhoud van de selfscans;
  • Procedure wanneer de leveranciers langskomen: beperkt contact met het personeel;
  • Aparte toiletten voor de medewerkers en het extern personeel.

Volgens Comeos zouden deze maatregelen snel ingevoerd moeten worden in alle winkels. Voor ons zijn dit de basisbeginselen die al wekenlang ingevoerd had moeten worden.

Bepaalde ketens, zoals Carrefour of Delhaize, zijn bezig met plexiglas te plaatsen om een scheidingswand te vormen tussen kassiersters en klanten. Andere ketens beperken het aantal klanten per vierkante meter, of sluiten op de middag zodat de winkel schoongemaakt en de rekken aangevuld kunnen worden.

Een ander punt dat aan bod kwam met Comeos is dat van de problematiek van de ketens die besluiten om hun winkels te sluiten. Wat gebeurt er met het personeel? In de praktijk kunnen we betwijfelen dat tijdelijke werkloosheid zal worden toegepast. Comeos wilde hierover geen standpunt innemen en wacht liever tot hierover een beslissing op interprofessioneel niveau wordt genomen. Comeos zal woensdag a.s. opnieuw met de vakorganisaties praten. Dus, voor de winkels die vanaf vandaag dinsdag sluiten is er geen zekerheid over het lot van de werknemers qua loonniveau.

Onnodig te zeggen dat het punt over de loontoeslag (indien tijdelijke werkloosheid zou worden ingevoerd) door Comeos onderaan de lijst met te bespreken punten werd geschoven.
Wij zullen woensdag zeker op dit punt terugkomen wanneer de gesprekken worden voortgezet!

Het laatste punt dat op tafel lag, was dat van de opvang van de kinderen van de werknemers in de handel. Wij zijn niet van plan om aan de overheid te vragen dat de kinderen van bedienden in de handel voorrang zouden krijgen voor opvang. Wat wij willen, is dat elke werknemer in de handel zelf op zijn kinderen kan passen wanneer er geen andere opvangmogelijkheden zijn en dit zonder loonverlies. Kinderen van werknemers, waaronder die van de handel, hoeven geen risico’s te lopen!

Wat moeten we denken van deze vergadering ? Wij kunnen niet ontkennen dat bepaalde ketens een aantal inspanningen doen, hoewel hun inspanningen onvoldoende zijn gezien de ernst van de pandemie.

Wij zullen er woensdag blijven op aandringen bij Comeos, wanneer de gesprekken hervat worden, dat er maatregelen moeten komen die de werknemers écht helpen en hen beschermen tegen de aanwezigheid van het virus.
Intussen is het zonneklaar dat de werkgevers krenterig proberen te bezuinigen, onder meer op de loontoeslagen ingeval van tijdelijke werkloosheid.

Tegen woensdag zouden nog andere maatregelen van de regering de toestand kunnen veranderen. Blijf dus gemobiliseerd en luister naar jullie afgevaardigden !

Vergeet niet dat je maar één gezondheid hebt, bescherm ze dus!

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart