Coronavirus : Comeos doof voor de terechte eisen van de werknemers

24/03/2020 - 12u

Maandag vond een conference call met Comeos plaats over de verschillende problemen die de sector doormaakt in het kader van de crisis rond het coronavirus. Het was een teleurstellende vergadering: we kregen de indruk dat het lot van de werknemers bijkomstig is voor de werkgeversfederatie en de winkelketens die de huidige recordverkoop beschouwen als een buitenkans waarvan ze zoveel mogelijk gebruik willen maken!
De problematiek is uiteraard erg verschillend naargelang je in de food- of de non-foodsector werkt.

Verschillende punten kwamen aan bod :

FOODWINKELS

  • De problematiek van de openingsuren: Comeos wil geen sectorale oplossing die de openingsuren in de handel (bijvoorbeeld ‘s avonds) zou beperken. Wel integendeel, ze vinden dat een grotere spreiding van de openingsuren zou leiden tot minder klanten die tegelijk aanwezig zijn in de winkels, wat de risico’s op verspreiding van het virus zou verminderen.
  • Wij hebben eveneens de problematiek van het zondagswerk besproken. Het antwoord van Comeos blijft onveranderd: geen sprake van een herziening op sectorniveau van de openingsuren of de zondagsuren. Wat is bijvoorbeeld het nut dat winkels in de toeristische zones de hele dag worden opengehouden terwijl er geen toerisme meer is door de lockdown. Ter herinnering, veel van onze gemeenten liggen in "toeristische zones".
  • Wij hebben ook aan Comeos gevraagd om sluitingsmomenten overdag te voorzien. Bijvoorbeeld: sluiting van 12 u. tot 14 u. om de rekken aan te vullen zonder druk van de klanten. Ook hierop antwoordde Comeos overduidelijk NEEN.

Het antwoord van Comeos blijft hetzelfde: geen sprake van een sectorale herziening van de openingsuren op zondag.

Wij hebben eveneens aan Comeos welzijnsmaatregelen gevraagd: extra verlofdagen voor de werknemers die tijdens deze complexe periode aan het werk zijn: 1 extra rustdag (verlof) per gewerkte week tijdens de lockdown. Ook hier is het antwoord : "Wij hebben geen mandaat…dus, neen, het is te duur!"

Comeos zou daarentegen wel, op vrijwillige basis, de mensen van pc 311 die momenteel tijdelijk werkloos zijn in voedingswinkels willen laten werken.

In de praktijk zou een werknemer van H&M bij Carrefour kunnen gaan werken om de ploegen te versterken en zijn tijdelijke werkloosheid opschorten. Naast de talrijke praktische problemen die hierdoor ontstaan qua arbeidsrelatie denken wij niet dat er veel werknemers zijn die zonder financiële stimulans een tijdelijke job zouden willen aannemen die risico’s voor hun gezondheid inhoudt.

NON-FOODWINKELS

  • Het laatste punt waarover wij nog nieuws van Comeos verwachtten was de sectorale toeslag op de tijdelijke werkloosheid. Volgens Comeos heeft pc 311 geen geld. De ketens zitten al in een moeilijke financiële situatie en dus weigeren ze ook daar elke sectorale oplossing.

WAT TE DENKEN OVER DEZE VERGADERING?

Eens te meer toont Comeos zijn minachting, zowel voor het sectoraal niveau als voor de toekomst van de werknemers in de grootdistributie. Door maatregelen inzake veiligheid en gezondheid die nog steeds niet optimaal zijn in de verschillende ketens, de weigering om het inkomen aan te vullen van werknemers die tijdelijk werkloos zijn en de openingsuren eventueel in te perken, toont Comeos zijn ware gelaat: onmenselijk en onverschillig voor het lot van de werknemers!

Het ergste is dat de winkelketens Comeos een mandaat geven om dit soort houding te hebben.

De werkgevers denken maar aan één ding: geld, geld, geld… dit is een mentaliteit beneden alle peil als je weet hoe zwaar de werknemers in de handel het hebben, in het bijzonder tijdens deze lockdownperiode.

Luister naar je afgevaardigden.

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart