PC 202, 311 en 312 (Handel) : na niet minder dan 11 vergaderingen, ligt er een ontwerpakkoord op tafel!

23/11/2023 - 12u

Pamflet in gemeenschappelijk vakbondsfront

Ontwerpakkoord Handel (PC 202/311/312)

Victorie kraaien gaan we niet doen, de loonnorm aan 0% liet ons weinig manoeuvreerruimte! Dit geldt voor elke sector. Enkel een netto koopkrachtpremie gebonden aan de resultaten van het bedrijf was toegestaan, en we weten dat de resultaten in de handel sterk variëren afhankelijk van de keten en of je in de food of non-food sector zit. 
Hieronder schetsen we jullie de grote lijnen van dit ontwerp... Elke vakbondsorganisatie zal dit ontwerp zo snel mogelijk voorleggen aan haar achterban.

De vakbonden hebben sinds het begin van de onderhandelingen verschillende belangrijke punten verdedigd binnen het ons opgelegde kader: 

 • Onzekere contracten beperken
 • De mogelijkheid om je uurrooster op 4 dagen te presteren
 • Verbeterde terugbetaling van de verplaatsingskosten woon- werkverkeer
 • Verbetering van de toekenningsvoorwaarden van de eindejaarspremie 
 • De toekenning van de koopkrachtpremie in bedrijven die winst boeken
 • Meer opleidingen en opleidingen voor iedereen
 • Verlenging van de CAO’s tijdskrediet en SWT (tot eind oktober ‘25) om werknemers toegang te geven tot alle mogelijkheden die de wetgeving biedt

Het volgende werd verkregen: 

 • Een aanbeveling om flexibiliteit te omkaderen en onzekere contracten te verminderen
 • De aanbeveling om de mogelijkheid te onderzoeken om een 4-daagse werkweek in te voeren voor alle werknemers (ongeacht het aantal gewerkte uren per week)
 • Meer opleidingen voor iedereen die gecertificeerd worden, d.w.z. die in andere bedrijven gebruikt kunnen worden

Tot op heden verloren werknemers die tijdens het jaar vertrokken alle rechten op hun eindejaarsuitkering.

Het akkoord voorziet nu: 

 • In pc 311, het recht op een pro rata eindejaarspremie voor de werknemers die ontslag nemen en 5 jaar anciënniteit hebben
 • In pc 202, het recht op een pro rata kerstpremie voor werknemers die ontslagen worden (behalve om dringende redenen) en 2 jaar bij het bedrijf in dienst zijn
 • In 202, 311, 312, gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid om economische redenen en overmacht voor de toekenning van de eindejaarspremie
 • Tussenkomst in de kosten van kinderopvang tot de leeftijd van 12 jaar van het kind, in plaats van 6 jaar
 • Een verhoging van het maximum jaarlijks loonplafond van € 37.500 naar € 40.000 om recht te hebben op de terugbetaling van de privévervoerskosten
 • Een verhoging van de tussenkomst voor fietsverplaatsingen van € 0,24 naar € 0,27/km 
 • Een koopkrachtpremie voor begunstigde bedrijven op basis van een ratio (bedrijfswinst/omzet x 100):
  • Meer dan 0 en minder dan 0,5% = € 75
  • Meer dan 0,5 en minder dan 1% = € 100
  • Meer dan 1 en minder dan 2% = € 200
  • Meer dan 2% en minder dan 3% = € 275
  • Meer dan 3% en minder dan 4% = € 350
  • Meer dan 4% en minder dan 5% = € 400
  • Meer dan 5% en minder dan 6% = € 450
  • Meer dan 6% en minder dan 7% = € 500
  • Meer dan 7% = € 750

Deze bedragen worden geproratiseerd op basis van de werkelijk gepresteerde of gelijkgestelde uren.

De vakbonden zullen zo snel mogelijk een overleg organiseren en je wordt op de hoogte gehouden van het resultaat.

Stel gerust vragen aan je afgevaardigden en deel hen je reactie mee.

Bijlage

Pamflet

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Like onze Facebook-pagina en volg het laatste nieuws over de Handel via https://www.facebook.com/aclvbhandel/notifications/.

Download

Download

Pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart