Meer mogelijkheden om geschillen op te lossen? Super!

23/05/2017 - 10u

De vakbonden van de distributie willen de werkgeversfederatie Comeos en de sector van de handel van harte feliciteren met de lancering van een ombudsdienst voor klanten.

Comeos richt immers een orgaan op dat als doel heeft onopgeloste problemen tussen klanten en winkels te regelen en pakt hier vandaag mee uit in de media.

Als constructieve vakbonden staan wij er absoluut achter dat:

  • de sector erkent dat sommige problemen zichzelf niet oplossen.
  • zij ook erkent dat er mensen nodig zijn die een geschil tussen twee partijen kunnen regelen.
  • zij blijk geven van een moderne, edelmoedige en democratische langetermijnvisie door meer macht af te staan aan zij die een zwakkere positie in de wederzijdse relatie hebben.
  • de handel hier financiële middelen en personen voor voorziet.

Deze filosofie indachtig, verwachten wij dan ook een positieve reactie van Comeos op onze vraag uit onze sectorale eisenbundel voor een sterkere aanwezigheid en ondersteuning van “ombudslui” voor het personeel, namelijk de werknemersafgevaardigden: personen uit de ondernemingen die weliswaar niet de geschillen van de klant, maar de arbeidsomstandigheden en eventuele problemen van hun collega’s dagelijks proberen op te lossen. In een sector waar collega’s letterlijk kilometers van elkaar werken, is het belangrijk voldoende mensen te hebben die hun kunnen helpen met hun oplosbare geschillen.

Wij kijken er dan ook alvast naar uit dat in deze logica het niet anders kan dan dat onze vragen hieromtrent worden ingewilligd.

We hopen alvast ook dat Comeos er beter dan anders in slaagt om werkgevers naar de ombudsdienst voor de klanten te krijgen, want enkele bedrijven hebben steevast de neiging om hun kat te sturen wanneer zij hen oproepen voor verzoeningsbureaus.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download het pamflet

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart