Hoe werken wij?

Op deze pagina:

  Visie

  De context van de toenemende mondialisering van de economie maakt dat de syndicale krachten overal ter wereld meer dan ooit moeten worden gebundeld. Waardig Werk is niet louter een concept, een doelstelling of een recht. Waardig werk is onontbeerlijk voor een goede democratische werking. De vzw BIS is van mening dat waardig werk een fundamenteel instrument is voor de preventie en uitroeiing van armoede en ongelijkheden.

  De prioritaire werking van de vzw BIS kadert binnen de vier pijlers van de IAO Waardig Werk Agenda, met name, een waardige werkgelegenheid creëren, de rechten op het werk garanderen, de sociale bescherming uitbreiden en de sociale dialoog bevorderen.

  De vzw BIS heeft, vanuit een sociaal-liberale maatschappijvisie, tot doel zich in te zetten voor een democratische, rechtvaardige, duurzame en solidaire samenleving waarin de rechten van de mens centraal staan.

  In een context van latente of uitgebroken conflictsituaties, of deze nu van militaire, politieke, economische, sociale of professionele aard zijn, meent BIS dat het recht op leven, veiligheid, individuele of collectieve vrijheid, maar ook het recht om te werken om tegemoet te komen aan de eigen noden en deze van de familie,  zeker moeten gewaarborgd zijn.

  De bijzondere rol die vrouwen hier te spelen hebben als ontwikkelingsmotor is een aspect waarop wij binnen onze internationale syndicale programma’s de nadruk leggen.

  BIS promoot een geïntegreerde benadering voor duurzame ontwikkeling aan de hand van een rechtvaardige transitie waar sociale vooruitgang, klimaatbescherming en economische noden worden ondergebracht binnen een kader van democratisch bestuur, waar arbeids - en andere mensenrechten worden gerespecteerd en gender gelijkheid wordt bereikt.
   

  Missie

  Om deze visie te kunnen realiseren willen wij onze missie tot een goed einde brengen. Deze missie houdt in:

  • het bestrijden van armoede, ongelijkheid en onrechtvaardigheid door de ontwikkeling  en versterking van onafhankelijke, vrije en democratische vakbonden in het zuiden, op basis van de beginselen van de waardig werk agenda;
  • het bijdragen tot de uitbouw van een modern internationaal syndicalisme, dat streeft naar een ‘good governance’ waar de sociale partners een rol hebben te spelen;
  • het informeren en bewustmaken van de ACLVB leden en hun omgeving over  arbeidsgerelateerde problemen in het zuiden.


  Raad van Bestuur

  • BAECKELANDT Dirk
  • BOUGARD Christian
  • COPPENS Mario
  • DE JAEGER KOEN*
  • DE MUELENAERE Stephan
  • DE ROUS Geert
  • DELDICQUE Anne-Claire
  • DOS SANTOS COSTA Vera
  • ENGELEN Hugo
  • LEFEVRE Martine*
  • LOCHET Christian
  • QUISTHOUDT Erik
  • SAMPARESE Yolande
  • SLEGERS Sabine
  • TRUYENS Gert
  • VALENTIN Olivier
  • VANCONINGSLOO Jean-Pierre
  • VANDENABEELE Philippe
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart