Bouw | PC 124 - Veilig werken... en dan bouwverlof!

08/05/2020 - 09u

Veilig werken... en dan bouwverlof!

Na een verzoeningsvergadering op vraag van ACVBIE en de ACLVB werd er een akkoord over veilig werken in de bouwsector gesloten. De volgende pijnpunten werden uitgeklaard:
 

Bouwvakkers moeten veilig naar de werf kunnen rijden

Indien social distancing tijdens het collectief vervoer niet kan worden gegarandeerd, moet ofwel het aantal personen worden beperkt ofwel een afscheiding worden geïnstalleerd en moeten de werknemers een mondmasker dragen. Bovendien moeten er hygiënische maatregelen genomen worden zoals het voorzien van handgel, voldoende verluchting en een regelmatige schoonmaak van het voertuig.
 

Verplichting om een mondmasker te dragen

Initieel kon een bouwvakker die zijn mondmasker niet draagt zonder pardon van de werf worden gestuurd, nu volstaat het om de werkzaamheden stop te zetten tot men het masker opzet. Als men blijft weigeren, zijn er maatregelen mogelijk op basis van het arbeidsreglement.
 

Bouwvakkers rekenen erop dat het bouwverlof niet wordt uitgesteld.

Eerst moet er veilig kunnen worden gewerkt, om vervolgens van een welverdiend verlof te kunnen genieten!

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart