PC 323 : Sectorgids

30/04/2020 - 07u

Sectorgids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan

Volgens de experten zullen we nog een hele tijd met het coronavirus moeten leven. We zullen dan ook nog een hele tijd maatregelen moeten blijven nemen om de verdere verspreiding of nieuwe opflakkeringen van het virus zoveel mogelijk te vermijden. Dat geldt des te meer van zodra we de strenge ‘lockdown’-maatregelen afbouwen.

Sectorspecifieke gids

Er werd een gids opgesteld met maatregelen om de sector terug op te starten. Deze sectorspecifieke gids is het resultaat van de samenwerking van de sociale partners vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstsboden. De samenstelling van de sectorgids werd gecoördineerd door het Sociaal Fonds voor de Vasgoedsector die beroep deed op de expertise van CIB Vlaanderen en Federia, het BIV, alsook het ABVV, ACLVB en ACV.

Zij hebben vanuit hun expertise een gedragen instrument ontwikkeld dat een aantal noodzakelijke, minimale bouwstenen bevat om de vastgoedsector en al zijn deelsectoren zo veilig mogelijk te heropstarten in de postlockdown periode door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden.

Deze gids biedt in de eerste plaats richtlijnen aan de sector, als voorbereiding voor een veilige herneming van hun activiteiten.

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de sectorgids

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart