PC 323 Sociaal akkoord 2021-2022

01/10/2021 - 15u

Sociaal akkoord 2021-2022 

Op 1 oktober 2021 ondertekenden vakbonden en werkgevers van de vastgoedsector een protocolakkoord in uitvoering van het IPA akkoord voor de periode 2021-2022. Alle maatregelen moeten later worden opgenomen in CAO’s ten einde ze ook effectief te kunnen uitvoeren.

Hieronder een overzicht van de afspraken :

Koopkracht

De barema’s en de reële lonen worden verhoogd met 0,4 % vanaf 1/1/2022.
Er wordt ten laatste op 31 december 2021 een coronapremie betaald van 280 euro aan alle werknemers in dienst op 1 oktober 2021, en dit ongeacht hun statuut of hun tewerkstellingsregime.

Conciërgewoning

De sociale partners zullen een akkoord sluiten waarbij het recht op verblijf in de conciërgewoning of het recht op woonst in een equivalent na ontslag wordt vastgelegd op een periode van maximaal 3 maanden.

Werkgroepen

Verder worden werkgroepen opgestart die tot doel hebben CAO’s voor te bereiden over volgende thema’s :

  • Werkbaar werk
  • Professionele vorming en toegankelijkheid van het vormingsaanbod
  • Telewerk/thuiswerk

SWT

Tot slot worden alle CAO’s m.b.t. SWT verlengd binnen de mogelijkheden die daarvoor door de NAR zijn geboden.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart