Juridisch adviseur sectoraal overleg

Op deze pagina:

  Publicatiedatum : 7/2/2023
   

  Doel

  Juridisch ondersteunen van de Dienst Sectoren door het verstrekken van advies aan de Nationaal Verantwoordelijken en het Diensthoofd over sociaal recht, in het bijzonder het collectief arbeidsrecht.
   

  Taakomschrijving​

  • Juridisch ondersteunen van de nationaal sectoraal verantwoordelijken betreffende diverse sectorale thema’s teneinde de opmaak en het sluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten te kunnen staven.
  • Opmaken van nota’s en adviezen i.v.m. collectief arbeidsrecht.
  • Opbouwen van expertise en bijwonen van vergaderingen i.v.m. sectorale aanvullende pensioenstelsels.
  • Opmaken van de erkennings- en benoemingsdossiers teneinde de continuïteit van de vertegenwoordiging van de organisatie te verzekeren.
  • Organisatie van dienstvergaderingen en opvolging van genomen beslissingen.
  • Assisteren bij het intern en extern communiceren in beide landstalen (NL/FR).
  • Deelnemen aan interne technische werkgroepen teneinde er de Dienst Sectoren te vertegenwoordigen.

  Competentieprofiel

  Kennisvereisten

  • Bachelor
  • Zeer goede kennis van het Nederlands (gesproken en geschreven)
  • Basiskennis Frans (gesproken en geschreven)
  • Microsoft Office
  • Grondige kennis van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht
    

  Functiespecifieke gedragscompetenties

  • Analysevermogen
  • Beoordelingsvermogen
  • Communicatie : schriftelijk en mondeling
  • Leervermogen
  • Resultaatgerichtheid

  Kerncompetenties

  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken

  Aanbod

  • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • Standplaats: Brussel (Boudewijnlaan)
  • Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…)
  • Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
  • Een aangename werksfeer
  • Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
  • De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen

  Plaats van tewerkstelling

  ACLVB Sociale zetel

  Boudewijnlaan 8
  1000 Brussel

  Hoe solliciteren ?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart