Jurist sociaal recht

Op deze pagina:

  Publicatiedatum : 14/3/2019

  Verlenen van juridische bijstand aan leden en personeelsleden door het behandelen van juridische dossiers inzake individueel en collectief arbeidsrecht en geven van informatie inzake het sociaal recht.
   

  Taakomschrijving

  • Adviseren van en bijstand verlenen aan de ABR-verantwoordelijke (Advies, Begeleiding & Rechtsbijstand) en andere personeelsleden van de organisatie teneinde hen van de nodige informatie te voorzien.
  • Tussenkomen bij de tegenpartij in geval van geschillen die niet op zonaal niveau opgelost kunnen worden teneinde voor de leden een bevredigende oplossing te bekomen.
  • Behandelen van een dossier voor de Arbeidsrechtbank/Arbeidshof in geval een minnelijke regeling niet mogelijk is teneinde voor de leden een bevredigende oplossing te bekomen.
  • Opvolgen van dossiers Arbeidsrecht en Sociaal Zekerheidsrecht die behandeld worden door een externe advocaat teneinde voor de leden een bevredigende oplossing te bekomen.
  • Meewerken aan vormingsinitiatieven teneinde de cursisten kennis bij te brengen inzake juridische materies.

  Competentieprofiel

  Kerncompetenties:

  • Flexibiliteit
  • Klantgerichtheid
  • Samenwerken
    

  Functiespecifieke gedragscompetenties:

  • Beoordelingsvermogen
  • Communicatie : schriftelijk en mondeling
  • Leervermogen
  • Overtuigingskracht
  • Plannen en organiseren
    

  Technische competenties

  • Perfecte kennis van de Nederlandse taal en basiskennis van de Franse taal
  • Studieniveau : Master in de Rechten
  • Kunnen werken in een PC omgeving -> kennis Excel/Word/Powerpoint …
  • Grondige kennis : individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, arbeidsreglementering, sociale zekerheid (en kennis van de wetgeving in deze vakgebieden) ; terugvinden, interpreteren en hanteren van de sectorale CAO’s ; raadplegen, interpreteren en toepassen van de rechtspraak en rechtsleer in deze vakgebieden ; burgerlijk procesrecht, begrijpbaar kunnen vertalen van juridische kennis

  Plaats van tewerkstelling

  ACLVB Administratieve zetel

  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Ons aanbod

  • Een voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
  • Standplaats : Gent
  • Een aantrekkelijk loon met tal van bijkomende voordelen (maaltijdcheques, hospitalisatie- en groepsverzekering, vakantiegeld 100%,…)
  • Een professionele omgeving met een menselijke aanpak en zowel interne als externe contacten
  • Een aangename werksfeer
  • Een boeiende job met een afwisselend takenpakket
  • De mogelijkheid tot het uitbouwen van uw bestaande competenties via het volgen van opleidingen
    

  Hoe solliciteren ?

  Brief

  Koen De Jaeger
  Personeelsdirecteur
  Koning Albertlaan 95
  9000 Gent

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart