Loon- en arbeidsvoorwaarden

Op deze pagina:

  Is dit mijn sector?

  De sector van de apothekers en tarificatiediensten omvat iedereen die tewerkgesteld is in het PC 313, ofte de bedienden en arbeiders van de apothekers en tarificatiediensten.

  Arbeidsduur

  De arbeidsduur van de sector is vastgelegd op 38 uur per week.

  Wachtdienst

  Men mag slechts worden tewerkgesteld na 20.00 uur indien de werkgever deelneemt aan de wachtdienst voor de regio; deze nachtarbeid (tussen 20.00 uur en 6.00) mag de 20 uur per jaar niet overschrijden.

  Maar ik werk in een toeristische gemeente?

  In toeristische centra (badplaatsen, kuuroorden, kunststeden,…) mag de 38 uur per week overschreden worden gedurende (a) dertien weken per jaar, maar (b) niet meer dan vijf uur per week.

  Anciënniteitsdag: wie 15 jaar aan de slag is bij de werkgever, heeft recht op een extra dag vakantie per jaar; uiteraard kan dit ook gunstiger zijn afgesproken binnen de onderneming zelf.

  Wat verdien ik?

  Klik hier voor de barema's en loonschalen.

  Zijn er andere vergoedingen voorzien in deze sector?

  a) Brutopremie 250 euro: Vanaf dit jaar zal een brutopremie worden toegekend aan iedere werknemer in de sector van 250 euro per jaar (in twee schijven, namelijk op 1 juli en 31 december). Via een bedrijfsakkoord (met andere woorden, via afspraak met het personeel –of via cao waar er syndicale organen zijn) kan dit voordeel ook in iets anders worden omgezet (zoals maaltijdcheques): dit kan interessant zijn voor zowel de werkgever als de werknemer, spreek er dus gerust over af!

  b) is er een dertiende maand/eindejaarspremie voorzien in de sector? De werknemer die volgens het sectoraal barema betaald wordt, krijgt 20% van het brutomaandloon. Wie boven het brutojaarloon zit, maar toch onder het gebaremiseerd maandloon x 12,2 zit, krijgt het verschil uitbetaald. Uiteraard (en met een beetje geluk) staat het de werkgever ter plaatse vrij om een hoger (en marktconformere) of zelfs volledige dertiende maand toe te kennen.

  Hoe worden mijn vervoerskosten terugbetaald?

  Verplaatsingskosten voor de vervanger van de farmaceutisch technische assistent zijn voor rekening van de werkgever.

  De vervoerskosten voor gelijk welk vervoersmiddel worden door de werkgever terugbetaald aan de prijs van 75% van een treinabonnement tweede klasse voor deze afstand.

  Bij werknemers wiens prestaties over zes dagen verspreid zijn, wordt er een vijfde extra bij geteld.

  Een fietsvergoeding is eveneens van kracht, voor zover dit niet meer dan tien kilometer bedraagt.

  Deze tussenkomsten gelden vanaf 1 km woon-werkverkeer.

  Heb ik recht op SWT (ex-brugpensioen)?

  Zoals je weet zijn de mogelijkheden inzake SWT beperkt door de overheid; uiteraard heb je dus nog recht op het wettelijke kader. In deze sector heb je echter ook nog de kans om vanaf 60 jaar in SWT te kunnen vertrekken, mits men minstens twee jaar in dienst is bij deze werkgever en men 40 jaar loopbaan heeft (of voor vrouwen respectievelijk 32 en 33 jaar voor de komende twee jaar). Dit is echter slechts mogelijk tot eind 2017.

  Wie 58 jaar is en een loopbaan van 40 jaar heeft, kan ook dit jaar (2016) nog met SWT gaan.

  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart