Loonaanpassingen juli 2011

Op deze pagina:

  P.C. ACTIVITEIT AANPASSING
   
  102.02 Hardsteen- & kalksteengroeven in de provincies Luik & Namen + 0,06 EUR (cao 05.07.11)
  102.08 Marmergroeven & -zagerijen + 1% (index)
  102.11 Leisteen- & coticulegroeven & slijpsteen voor scheermessen in Walloniƫ + 1% (index)
  106.01 Cementfabrieken + 0,2944% op de minimumlonen (index)
  111 Metaal-, machine- & elektrische bouw + 2,99% (index)
  111.03 Montage van bruggen & metalen gebinten + 2,99% (index)
  113 Ceramiekbedrijf + 2% (index)
  113.04 Pannenbakkerijen + 1,09% (index)
  114 Steenbakkerij + 0,5% (index)
  117 Petroleumnijverheid & -handel + 0,2944% op de minimumlonen (index)
  120 Textielnijverheid & breiwerk (vanaf 09.07.11) + 2% (index)
  120.01 Textielnijverheid in het arrondissement Verviers + 2% (index)
  120.02 Vlasbereiding (vanaf 04.07.11) + 0,0372 EUR (index)
  120.03 Fabricage van & handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen + 1,02% (index)
  121 Schoonmaak + 1,97% (index)
  124 Bouwbedrijf + 1,13148% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.01 Bosontginningen + 1,13% op de minimumlonen (index)
  125.02 Zagerijen & aanverwante nijverheden + 1,13% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  125.03 Houthandel + 1,13% (index)
  126 Stoffering & houtbewerking + 1,13% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  128 Huiden- & lederbedrijf & vervangingsproducten + 1,09% (index)
  129 Voortbrenging van papierpap, papier & karton + 2,03% (index)
  132 Ondernemingen van technische land- & tuinbouwwerken + 1,09% (index)
  133 Tabaksbedrijf + 1,09% (index)
  136 Papier- & kartonbewerking + 2,03% (index)
  136.01 Fabricage van papieren buizen + 1% (index)
  139 Sleepdiensten verhoging minimumlonen met vaste bedragen (index)
  146 Bosbouwbedrijf + 1,13% (index)
  148.01 Haarsnijderijen + 1,09% (index)
  148.05 Pelslooierijen + 0,0372 EUR (index)
  209 Bedienden van de metaalfabrikatennijverheid + 2,99% (index)
  214 Bedienden van de textielnijverheid & het breiwerk + 2% (index)
  221 Bedienden uit de papiernijverheid + 2,03% (index)
  222 Bedienden van de papier- & kartonbewerking + 2,03% (index)
  227 Audiovisuele sector + 2% (index)
  301 Havenbedrijf (vanaf 07.07.11) + 1,6% op de basislonen (index)
  302 Hotelbedrijf (personeel bezoldigd met fooien of bedieningsgeld) aanpassing forfaitaire daglonen (index)
  307 Makelarij & verzekeringsagentschappen + 2% (index)
  308 Maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen & kapitalisatie + 0,643% op de minimumlonen (index)
  309 Beursvennootschappen + 0,643% op de minimumlonen & het gelijk deel van de effectieve lonen (index)
  310 Banken + 0,643% op de minimumlonen (index)
  313 Apotheken & tarificatiediensten + 2% (index)
  315.02 Luchtvaartmaatschappijen + 2% (index)
  326 Gas- & elektriciteitsbedrijf + 0,2944% (index)
  327.03 Beschutte werkplaatsen in het Waalse Gewest (productiepersoneel) aanpassing schaallonen cat. 2 & 3 (cao 29.03.10)
  330.03 Dentaaltechnische bedrijven + 2% (index)
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart