Loonaanpassingen september 2022

Op deze pagina:

  Loonaanpassingen per paritair comité op 1 september 2022:

  PC Activiteit Aanpassing

  101.00

  NATIONALE GEMENGDE MIJNCOMMISSIE

  +2% (index)

  102.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIE HENEGOUWEN

  +1% (index)

  102.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER HARDSTEENGROEVEN EN DER GROEVEN VAN UIT TE HOUWEN KALKSTEEN IN DE PROVINCIES LUIK EN NAMEN

  +1% (index)

  102.03

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE PORFIERGROEVEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT EN HENEGOUWEN EN DE KWARTSIETGROEVEN IN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

  +1% (index)

  102.04

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE ZANDSTEEN- EN KWARTSIETGROEVEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK, UITGEZONDERD DE KWARTSIETGROEVEN VAN DE PROVINCIE WAALS-BRABANT

  +1% (index)

  102.05

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER PORSELEINAARDE- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  +1% (index)

  102.06

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER GRINT- EN ZANDGROEVEN WELKE IN OPENLUCHT GEEXPLOITEERD WORDEN IN DE PROVINCIES ANTWERPEN, WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN, LIMBURG EN VLAAMS-BRABANT

  +2% (index)

  102.07

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER KALKSTEENGROEVEN, CEMENTFABRIEKEN EN KALKOVENS VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT DOORNIK

  +1% (index)

  102.08

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER MARMERGROEVEN EN -ZAGERIJEN OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

  +1% (index)

  102.09

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF VAN DE GROEVEN VAN NIET UIT TE HOUWEN KALKSTEEN EN VAN DE KALKOVENS, VAN DE BITTERSPAATGROEVEN EN -OVENS OP HET GEHELE GRONDGEBIED VAN HET RIJK

  +1% (index)

  102.11

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET BEDRIJF DER LEISTEENGROEVEN, COTICULEGROEVEN EN GROEVEN VAN SLIJPSTEEN VOOR SCHEERMESSEN IN DE PROVINCIES WAALS-BRABANT, HENEGOUWEN, LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN

  +1% (index)

  106.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE CEMENTFABRIEKEN

  +0,8447% (index)

  111.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE METAAL-, MACHINE- EN ELEKTRISCHE BOUW

  CAO-verhoging 0,2606 EUR van het nationaal minimumuurloon (stelsel 38u/week).
  De provinciale minimumuurlonen verhogen voor zover zij lager zijn.

  113.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET CERAMIEKBEDRIJF

  +2% (index)

  114.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE STEENBAKKERIJ

  +0,5% (index)

  117.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE PETROLEUMNIJVERHEID EN -HANDEL

  +0,8447% (index)

  139.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BINNENSCHEEPVAART

  +2% (index)

  140.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

  +2% (index)

  140.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE AUTOBUSSEN EN AUTOCARS

  +2% (index)
  niet voor het garagepersoneel

  140.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TAXI'S

  +2% (index)

  142.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN LOMPEN

  +2% (index)

  152

  PARITAIR COMITE VOOR DE GESUBSIDIEERDE INRICHTINGEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS

  +2% (index)

  202.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE KLEINHANDEL IN VOEDINGSWAREN

  +1% (index)

  203.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN UIT DE HARDSTEENGROEVEN

  +1% (index)

  205.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE STEENKOLENMIJNEN

  +2% (index)

  216.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE NOTARISBEDIENDEN

  +2,67% (index)

  225

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE INRICHTINGEN VAN HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS

  +2% (index)

  303

  PARITAIR COMITE VOOR HET FILMBEDRIJF

  +2% (index)

  304.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET VERMAKELIJKHEIDSBEDRIJF

  +2% (index)

  309.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN

  +1,5394% (index)

  310

  PARITAIR COMITE VOOR DE BANKEN

  +1,54% (index)

  311.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE GROTE KLEINHANDELSZAKEN

  +2% (index)

  313.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE APOTHEKEN EN TARIFICATIEDIENSTEN

  +2% (index)

  315.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

  +2% (index)

  317.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN

  +2% (index)

  318.01

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

  +2% (index)

  318.02

  PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

  +2% (index)

  319

  PARITAIR COMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN

  +2% (index)

  326.00

  PARITAIR COMITE VOOR HET GAS- EN ELEKTRICITEITSBEDRIJF

  +0,8447% (index)

  329

  PARITAIR COMITE VOOR DE SOCIO-CULTURELE SECTOR

  +2% (index)
  PC 329.03 : CAO-verhoging gewaarborgd minimumloon ingevolge de verhoging van het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (CAO nr. 43)
  Retroactief vanaf 01/04/22

  331.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

  +2% (index)

  332.00

  PARITAIR COMITE VOOR DE FRANSTALIGE EN DUITSTALIGE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

  +2% (index)

  337.00

  AANVULLEND PARITAIR COMITE VOOR DE NON-PROFITSECTOR

  +2% (index)

  339

  PARITAIR COMITE VOOR DE ERKENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR SOCIALE HUISVESTING

  +2% (index)

   
  Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
  Of zoek uw secretariaat via de kaart