PC 219 (Erkende controleorganismen) : Je krijgt binnenkort jouw syndicale premie

14/05/2024 - 09u

Hoeveel ontvang ik?

De syndicale premie bedraagt 145 euro

Wanneer wordt de premie uitbetaald?

De betaling gebeurt vanaf 1 juni 2024 tot en met 31 augustus 2024.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn?

  • In 2023 minstens één maand tewerkgesteld (in dienst) geweest zijn met een arbeidsovereenkomst voor bedienden in een onderneming ressorterend onder PC 219
  • Onafgebroken aangesloten zijn bij een vakbond sinds 1 oktober 2023 en op het ogenblik van de uitbetaling in orde zijn met de lidmaatschapsbijdrage
  • Dezelfde voorwaarden gelden bij werkloosheid, vertrek met SWT of pensioen, tijdkrediet en langdurige ziekte

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart