Garagebedrijf (PC 112) : De syndicale premie voor het garagebedrijf wordt betaald vanaf 31 oktober 2017 !

18/10/2017 - 10u

De syndicale premie voor het PC 112 wordt betaald vanaf 31 oktober 2017 !

Voorwaarden:

  • Aangesloten zijn bij de Liberale vakbond gedurende de volledige referteperiode en in orde zijn met de vakbondsbijdragen;
  • Minstens 1 maand tewerkgesteld zijn in het PC 112 tijdens de referteperiode.

Hebben eveneens recht :

  • Schoolverlaters (<25 jaar in de laatste maand van de referteperiode) die in het PC 112 tewerkgesteld zijn op 31/10/2017 hebben recht op een syndicale premie op voorwaarde dat zij 3 maanden vakbondsbijdragen betaalden. Zij krijgen altijd de maximale premie.
  • Leden die na een tewerkstelling in het PC 112 in SWT, volledig werkloos, ziek, invalide worden, hebben recht tot aan hun pensioen op voorwaarde dat ze in de referteperiode nog voldoende bijdragen betaalden.
  • Leden die na een tewerkstelling in het PC 112 op pensioen zijn, hebben recht op een bedrag afhankelijk van de betaalde bijdragen tijdens de referteperiode.
  • Interimarbeiders die tewerkgesteld zijn in het PC 112 hebben eveneens recht als zij voldoen aan dezelfde voorwaarden.

 

Referteperiode:

01/11/2016 – 31/10/2017

 

Bedrag (afhankelijk van de betaalde bijdragen):

Afhankelijk van de betaalde bijdragen gedurende de referteperiode:

  • Recht op 120 euro als u minimaal € 15,5 x 12 = € 186 betaald hebt.

  • Recht op 60 euro als u tussen € 108 en € 186 betaald hebt. 

 

Betaling: vanaf 31 oktober 2017

Nog vragen ?

Nog vragen?

Neem dan gerust contact op met je ACLVB-secretariaat.

Download

Download

Download de flash

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart