Plan voor eerlijke concurrentie in de metaal- en technologiesector: grote stap in strijd tegen sociale fraude

22/06/2017 - 14u

De metaal- en technologiesector zijn erg belangrijk voor de Belgische economie maar hebben de laatste jaren steeds meer te kampen met oneerlijke concurrentie uit het buitenland. Gisteren werd met het ondertekenen van het ‘Plan voor Eerlijke concurrentie in de metaal- en technologiesector’ een grote stap gezet in de strijd tegen sociale fraude.

In de metaalsector wordt veel beroep gedaan op onderaanneming en detachering. Bij deze tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten is er een risico op sociale fraude en zelfs uitbuiting van mensen. De prijsdruk op sommige ondernemingen is zo groot dat de vastgelegde loon- en arbeidsvoorwaarden niet altijd gerespecteerd worden hetgeen leidt tot oneerlijke concurrentie.

Niet alleen de metaal- en technologiesector, ook in de bouw-, transport- en schoonmaaksector en elektrotechnische sector werden reeds PEC-akkoorden afgesloten tussen de overheid en verschillende betrokken partners. Ook in de groene sector en de voedingssector worden partnerovereenkomsten voorbereid. Jaarlijks volgt een evaluatiemoment om de werking van de akkoorden verder op te volgen.

Het inperken van sociale fraude is in het belang van werkgevers, werknemers én de overheid. Werkgevers krijgen eerlijke concurrentie, de rechten van de werknemers worden gevrijwaard en de overheid en sociale zekerheid mislopen geen inkomsten zodat de sociale welvaartstaat op een duurzame manier wordt gefinancierd.

De eerste betrachting van sociale fraudebestrijding is om sociale fraude te voorkomen. Hiervoor is er nood aan eenvoudigere en duidelijkere regels. Ook meer transparantie en een hogere pakkans moeten de fraudeurs ontmoedigen. Op 21 juni werd het plan voor eerlijke concurrentie in de metaal- en technologiesector (PEC) voorgesteld en ondertekend.

Het ‘PEC-plan’ wordt ondersteund door de ACLVB en voorziet in een aantal nationale, Europese en internationale maatregelen. De nationale maatregelen moeten zorgen voor meer transparantie en een hogere pakkans. Zo moet er onder meer transparantie komen over de aanwezige databanken bij de sociale inspectiediensten en is de metaalsector vragende partij voor een identificatiebadge. De nationale maatregelen bestaan verder uit enkele preventieve en sensibiliserende maatregelen. Ook over de landsgrenzen heen stelt het plan enkele nieuwe maatregelen voorop.

Kies een ACLVB-secretariaat bij u in de buurt voor de beste service ::
Of zoek uw secretariaat via de kaart